Bu Blogda Ara

25 Ocak 2010 Pazartesi

GENEL KÜLTÜR

1) mynmar depreminin şiddeti ve akıbeti ?
Hint okyanusu kıyıları, 9 büyüklüğündeki şiddetli depremlerle sarsıldı. son 40 yılın en şiddetli depreminin neden olduğu tsunamiler sonucu, 25 bin kişi yaşamını yitirdi.
2) Danıştay ın görevi nedir ? hangi davalara bakar?
Yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yansıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşudur. Bu gün Danıştay ın idari görevleri ile yargı görevi birbirlerinden kesin olarak ayrılmış ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuşlardır.
danıştay kanununun 24'üncü maddesinde sayılan davalara ... dava dairelerinden bir kısmı vergi davalarına, bir kısmı ise idarî davalara bakar. ...
3) yüksek mahkeme çeşitlerini sayınız ?
insan hakları mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
anayasa mahkemesi
askeri yüksek idare mahkemesi
askeri Yargıtay
uyuşmazlık mahkemesi
4) cezaevi çeşitlerini sayınız ?
Çocuk ceza evleri ve ıslah evleri,
Acık cezaevi
yarı acık cezaevi
kapalı cezaevi
5) f tipi-e tipi-m tipi arasındaki farklar nelerdir ?
f tipi cezaevleri, yüksek güvenlikli cezaevi,
e tipi kapalı cezaevleri: 18 koğuş ve aynı sayıda havalandırma bahçesi var. koğuş kapasitesi 20 ile 30 arasında değişiyor. proje kapasitesi 60 kişi olan cezaevinde 80 kişilik bireysel müşahade odaları, iş atölyeleri bulunuyor. kadın ve çocuk bölümü var.
.m tipi ise ağır kapalı ceza evi)


6) atatürkün katıldığı savaşlar ?
Trablusgarp savaşı, balkan savaşları, Çanakkale savaşı, doğu cephesi, Suriye-Filistin cephesi, kurtuluş savaşı, ı. İnönü, savaşı , Sakarya meydan muharebesi, büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi
7) atatürkçülük nedir?
devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel esasları yine atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel müesseselerine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere atatürkçülük denir.
8)ikinci dünya savaşının tarihi ve sonuçları?
alman ordularının polonya'ya saldırdığı 1 eylül 1939 tarihinde başladığı kabul edilir.
nazi yönetiminin sonu olmuştur. rus tarafı savası kaybetmistir.almanya Türkiye savası kaybetmesi ile bırcok toprak kaybetmıstır.
Birinci dunya savası tarıhı?
28 Temmuz 1914 tarıhende Avrupa da baslamıstır.
9) sarıkamış hareketerini biliyormusun anlat?
125 bine yakin iman abidesi insan, kis kiyamette paltosuz, postalsiz, gömlekle, çarikla cehennemî tipinin ortasina sürülürler
10) egenin akaarsularını söyleyiniz?
bakırçayı,gediz,kucuk menderes,buyuk menderes
11) marmaranın göllerini sayınız ?
kucuk cekmece ,buyuk cekmece,uşubat, iznik , sapanca ve kus gölüdür.
12) hazar gölü nerdedir?
elazığın sivrice ilçesindedir.
13) enelüx ülkeleri hangi ülkelerdir?
Belçika, hollanda ,lüxemburg .
14) istiklal marşının veznini nedir?
failatün failatün failatün failün istiklal marşının veznidir.
15) devletçilik nedir?
temel manada devletin ekonomiye el atmasıdır.

16) m.akif ersoy kimdir?
milli şair yozgat doğumlu hem aruzu hem heceyi ustalıkla kullanıyor istiklal marşımızın yazarıdır.

17) neden infaz koruma memuru olmak ıstıyorsun?
devletim ve milletim icin faydalı bir is yapabilmek , ayrıca her insanın ikinci bir sansi hakettigi bu nedenle yapmıs oldugu hatalar sonucunda cezalarını cekmek uzere cezaevlerinde bulunan insanları bu ıkıncı sansı en ıyı sekılde degerlendırebılmelerı için yardımcı olabilmek adına infaz koruma memuru olmak istiyorum.
18) savcı kimdir? görevleri nelerdir?
herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan davalarıda iddia makamını temsil eden, adli görevlerin yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.
görevi:
-ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar, - kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker, -ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır, - iddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir, - suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur, - medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).
19)hakim(yargıç) kimdir görevleri nelerdir?
devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen,vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir
görevi –
kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler, - davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler, - sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir, - kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.
20)gardiyan kimdir?görev ve sorumlulukları nelerdır?
cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.
görevi:
-cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,
-cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,
-tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,
-koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,
-kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,
-tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar, -günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,
-cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,
-cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,
cezaevinin temizliğinden sorumludur.
21) türkiye natoya kaç yılında üye oldu?
15 şubat 1952'de tbmm'nin onaylaması ile türkiye resmen nato'ya katılmış oldu
22) lozan barış anlaşmasının tarihi?
ismet paşa'nın önderliginde 24 temmuz 1923 tarihinde türkiye büyük millet meclisi temsilcileriyle birleşik krallık, fransa, italya, japonya, yunanistan, romanya, bulgaristan, portekiz, belçika, sscb ve yugoslavya temsilcileri tarafından, lozan üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır.
23) saltanat ne zman kaldırılmıstır ?
tbmm 1 kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır.
24)türk yunan sınırı hangi anlaşma ile belirlenmistir?
mudanya ateşkes antlaşması ile belirlenmistir

25) montrö boğazlar sözleşmesi nin önemi ve icerigi nedir ?
boğazlardan serbest geçiş esası kabul ediliyordu. ancak ticaret ve savaş gemilerinin boğazlardan geçişi, barış ve savaş hâline göre, ayrı statüye bağlanıyordu. savaş durumu da türkiye'nin girdiği, girmediği ve savaş tehlikesi olma durumlarında uygulanacak esaslara ayrılıyordu.
boğazların askerî kontrolü ve savunma tedbirleri tamâmen türkiye'ye aitti.
boğazlardan geçişi denetleyen milletlerarası boğazlar komisyonu kaldırıldı
27)kıbrıs barış harekatı nedir ?
kıbrıs barış harekâtı, 20 temmuz 1974 tarihinde türkiye cumhuriyeti devleti türk silahlı kuvvetleri'nin garanti anlaşması'nın ııı. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askerî harekâtın adıdır.
28)türkiye akarsular – göller özellikleri
kaynağı ve denize döküldüğü yer ülke sınırları içinde olan en uzun akarsu 1.355 kilometre uzunluğundaki kızılırmak'tır. en büyük doğal göl, 3.713 km² alan kaplayan van gölü ve ikinci büyük gölü 656 km² lik alanıyla beyşehir gölü dür . 817 km²'lik alana yayılan atatürk baraj gölü ise ülkenin en büyük yapay gölüdür. türkiye'nin en büyük adası olan gökçeada'nın yüzölçümü 279 km²'dir
29)çok partili doneme ne zman gecilmistir?
ilk chp kurulmustur 1950 yılında dp nin kurulması ile cok partili döneme geçilmiştir.
30) askeri mahkeme üyeleri kimlerdir?
askeri yüksek idare mahkemesi üyeleri, iki yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay subaylar ve en az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri hakimler arasından gösterilen 3 aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir.
31) idari mahkemeler hangi davalara bakar?
yasalarla başka yargı yerlerinin görev alanına girmeyen yönetsel uyuşmazlıklara karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarına bakar.
32) milli egitim bakanı kimdir?
milli eğitim bakanı kimdir cumh. başkanı adı nedir?milli egitim bakanı nimet çubukçu dur. 1 mayıs 2009 tarihindeki seçim revizyonu ile milli eğitim bakanlığı'na atandı 28 ağustos 2007 tarihinde türkiye cumhuriyeti'nin 11. cumhurbaşkanı oldu
33) kaç milletvekili seçeriz?
550 millet vekili seçilir.
34) genel seçimler kaç yılda bir yapılır?
4 yılda bir yapılır.
35)yerel seçimler kac yılda bır yapılır?
5 yılda bir yapılıır

ANA YASALAR HAKKINDA BİLGİ
1982 anayasası
a) sert bir anayasadır
b) askeri darbe ile oluşturulmuştur
c) halkın oylarıyla kabul edilmiştir
d) cumhur başkanına ilk kez kanunları geri gönderme yada halk oyuna sunma yetkisi verildi
e) anayasada değiştirilemeyecek hükümler arttırılırken anayasanın ilk 3 hükmü değiştirilmesi bile teklif edilemez hükmü getirildi
not: 1982 anayasasında yapılan değişiklikler: 1995, 2001,2004,2006,2007 de ki tarihlerde yapıldı
1995 te yapılan değişiklikler.
yapılan ilk değişiklikler(1995)
a) seçme ve siyasi partiye üye olma yaşı 18 oldu
b) milletvekili sayısı 550 ye çıkartıldı
c)sendikaların siyaset yapma yasağı kaldırıldı
2004 te yapılan değişiklikler
2004 değişiklikleri
a) dgm ler kaldırıldı
b) ölüm cezası kaldırıldı
not: en son 21 temmuz 2007 de halk oylaması ile 1982 anayasası en son halini aldı
en son hali ile 1982 anayasası (2008)
1) seçilebilme yani milletvekili olma yaşı 30 dan 25 e indirilldi. seçme yaşı 18 olarak devam etti (oy kullanma)
2) yerel seçimler yani belediye ve muhtarlık seçimleri 5 yılda yapılırken genel seçimler yani milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılması kararlaştırıldı. toplam millet vekili 550 tanedir
3) 7 yılda bir yapılan ve tbmm sini seçtiği cumhur başkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılması kararlaştırıldı ve halk tarafından seçilmesi uygun bulundu.bir kişi en fazla iki kez cumhur başkanı olabilecektir yani 5+5 sitemi
4) tbmm sindeki yapılan toplantılar için 367 milletvekili olma şartı 187 milletvekiline indirildi.yani 187 milletvekili ile tüm toplantılar yapılacaktır (üye tam sayısının 3 te biri yani 1/3 ü oranı)
5) kılık kıyafet düzenlemesi yapılarak herkes üniversitelere girebilecekti.ancak red edilerek bu hüküm kaldırıldı
6) emeklilik yaşı kademeli olarak arttırılarak 65 yaşına çıkartıldı.
anayasamız
sorular genelde anayasanın ilk üç maddesi yani değiştirilmesi bile teklif edilemez hükmündeki maddeleri ve yasama yürütme yargıdan çıkmaktadır
madde 1) türkiye devleti bir cumhuriyettir
madde 2) tr. cumhuriyeti insan haklarına saygılı atatürk milliyetçiliğine bağlı ,başlangıçta belirtilen ilkelere dayalı demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devlettir.
madde 3) türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür ve dili türkçe, bayrağı ay yıldızlı al bayrak, milli marşı istiklal marşı, başkenti ankara’dır
not: yukarıdaki ilk üç madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez (madde 4)
madde 2 deki cumhuriyetin nitelikleri
a) atatürk milliyetçiliğine bağlı
c) sosyal devlet
d) hukuk devleti
e) demokratik devlet
f) insan haklarına saygılı bir devlettir
atatürk milliyetçiliği: ırkçılığı reddeden, sınıf ayrımı yapmayan, akılcı , çağdaş , ileriye dönük ,demokratik , barışçıl ve birleştiricidir.
laik devlet: din işlerinin devlet işlerinden ayrılması ve bireyin dinin inanç ve düşüncelerinden dolayı kınanmaması ve herkesin özgürce dinini yaşayabilmesi laik devletin unsurudur
sosyal devlet: özgürlüklerin olduğu, vergi adaletinin olduğu, sosyal hakların tanındığı, insan haysiyet ve şerefine saygı duyulduğu , adaletin ve barışın sağlandığı devlettir
cumhuriyetin temel organları
1) yasama organı
1) türk milleti adına türkiye büyük millet meclisine aittir.
2) yasama organı anayasaya aykırı olmamak şartı ile istediği kadar kanun çıkartabilir.
3) yasama organı sadece tbmm ye aittir bir başkasına asla devredilemez.
4) tbmm de halkın seçtiği milletvekilleri vardır toplam millet vekili sayısı 550 dir
kimler milletvekili olabilir?
a) t.c vatandaşı olmak d) kısıtlı olmamak g) yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis yatmamak
b) 25 yaşını doldurmuş olmak e) askerlik hizmetini yapmış olmak h) kamu hizmetinden yasaklı olmamak
c) en az ilk okul mezunu olmak f) ağır hapis cezası almamış olmakkimler
kimler milletvekili olamaz?
a) silahlı kuvvet mensupları (emekli olmamış astsubay,orgeneral,yarbay vb.)
b) hakim,savcı ,yargı menzupları
c) yök eleman ve üyeleri (rektör vb.)
d) kamuda memur olanlar
e) işçi niteliği taşımayan görevliler (yani işçi olanlar milletvekili olabilir)
f) terör eylemlerine katılanlar
g) toplam 1 yada daha fazla hapis yatanlar
not: bunlardan ilk 5 maddede yer alanlar bulundukları görevden istifa ederler yada emekliye ayrılırlarsa o zaman milletvekili olabilirler.
kimlerin milletvekilliği düşer?
milletvekili olanlar dokunulmazdır. işledikleri suçlardan ötürü yargılanamazlar ancak tekrar milletvekili seçilemediğinde yada dokunulmazlılığı kalktığında yargılanabilirler milletvekilliği şu hallerde düşer:
a) milletvekilliğinden istifa ederek.
b) kesin mahkeme kararı ile
c) yine kesin mahkeme kararı ile kısıtlı olma durumunda
d) milletvekilliğiyle bağdaşmayan görev veya hizmeti sürdürme
e) özürsüz veya izinsiz 1 ay içinde 5 birleşip yani 5 oturumu katılmamak
f) partisinin temelli kapatılmasına sebep olanlar
not: eğer milletvekili cumhur başkanı seçilirse yine milletvekilliği düşmüş olur
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
a) her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır
b) bir yasama yılı (1 yıl) boyunca en fazla 3 ay tatil yaparlar
c) tbmm çalışmalarına en fazla 15 gün süre ile ara verebilir
d) en son değişiklikle toplantı yapabilmeleri için 184 milletvekili olması gerekir
e) tbmm de yapılan oylar açık olarak gizli olarak yada işaretli olarak oy kullanılır
not: tbmm eğer tatilde ise olağan üstü durumlarda (savaş, barış vb.) meclisi doğrudan çağırma yetkisi cumhurbaşkanı yada tbmm başkanına aittir.
tbmm nin görev ve yetkileri
1) kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak
2) bakanlar kurulu ve bakanları denetlemek
3) bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname (khk) çıkarma yetkisi vermek
4) bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek
5) savaş ve barış ilanına karar vermek
6) para basılmasına karar vermek
7) milletler arası antlaşmaları onaylamak
8) meclis iç tüzüğünü hazırlamak
9) genel yada özel af ilanı vermek
10 sayıştay üyelerini seçer
11) rtük başkanını ve üyelerini seçer
not: orman suçları için genel yada özel af ilanı çıkarılamaz
not: genel kurulda görüşülen kanunlar cumhur başkanına gönderilir cumhur başkanı da bu kanunları uygun görmesi halinde 15 gün içinde resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe girer. ancak cumhur başkanı 15 gün içersinde incelediğinde bu kanunları uygun bulmazsa tekrar meclise gönderir. yani veto eder yada kabul eder sonra anayasa mahkemesine iptal davası açar.geri görüşülmek üzere gönderilen kanun tbmm de aynen geçerse cumhurbaşkanı bu sefer imzalamak zorundadır
not: bütçe kanununu cumhurbaşkanı kesin imzalamak zorundadır veto edemez.
not: tbmm de halkın seçtiği milletvekilleri vardır bunlar muhalefet yada hükümet olarak gruplaşırlar.
hükümeti denetleme yolları
a) soru
b) genel görüşme
c) gen soru
d) meclis araştırması
e) meclis soruşturması
not: bunlardan meclis soruşturması ve gen soru ile başbakan yada bakanlardan herhangi biri düşürülebilir.eğer başbakan düşerse o zaman hükümet resmen istifa etmiş olur
not: 2008 itibari ile cumhuriyetimizi 60. hükümet yönetmektedir.başbakan recep tayyip erdoğandır susuzvadi

36) atatürk ilkelerini sayınız?
cumhuriyetçilik
cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle ilgili bir devlet şekli demektir. (1933)
cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. cumhuriyet fazilettir... (1925)
bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız, doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun adı cumhuriyet’tir. artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. hükümet millet, millet hükümettir. (1925)
milliyetçilik
türkiye cumhuriyeti’ni kuran türkiye halkına türk milleti denir.
diyarbakırlı, vanlı, erzurumlu, trakyalı, hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.
biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve türk milliyetçisiyiz. cumhuriyetimizin dayanağı türk toplumudur. bu toplumun fertleri ne kadar türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
halkçılık
iç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası anayasamızla tespit edilmiştir. (1921)
halkçılık, toplum düzenini çalışmaya ve hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)
türkiye cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)
devletçilik
devletçiliğin bizce anlamı şudur: kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)
prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930)
kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. (1937)

laiklik
laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)
laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. (1930)
din bir vicdan meselesidir. herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. biz dine saygı gösteririz. düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926)
inkılapçılık
yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi türkiye cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925)
biz büyük bir inkılap yaptık. memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. (1925)
37) ankara savaşı tarihi?
28 temmuz 1402 yılında osmanlı padişahı yıldırım bayezid ile timur arasında, ankara'nın çubuk ovası'nda yapılan savaş. geç ortaçağ tarihinin en kanlı meydan savaşlarından biri olan ve osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan ankara muharebesi, osmanlı devleti'nin parçalanmasına ve fetret devri (1402-1413) olarak bilinen bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına yol açtı.
38) timur kimdir ve hangi millettendi ?
timur 1336'da keş'de doğdu. türkler kendisine, aksak timur derlerdi. barlas aşiretinin başbuğlarından emir turagay ile tekina hatunun oğluydu.
1370 yılında hükümdar olan timur askeri ve idari düzenlemeler yaptı. 1373'de harizm seferine çıkan timur, kat şehrini ele geçirdi. daha sonra celyirlilerin başkenti hocend üzerine yürüdü ve şehri ele geçirdi. bu bölgede seferlere ve zaferlerine devam eden timur giderek güçlendi. 1379'da harizm'i tamamıyla, 1381'de de sebzvar'ı, topraklarına kattı. 1384'de ırakı acem'e giren timur, aynı yıl esterabat'ı ele geçirdi.
1386'da tebriz, kars ve tiflis'i aldı. azebaycan ve ermenistan bölgelerindeki seferleri sonunda karakoyunlulara karşı savaştı ve 1387'de doğu beyazıt, ahlat, adilcevaz ve van'ı ele geçirdi. iran'a yönelen timur, maraga, rey ve ısfahan üzerine yürüdü. 1389 yılında altınordu devleti üzerine sefere çıkan timur, iki kez zafer kazandı.
1391 yılında mazerdan bölgesini ele geçirdi. timur, bütün şiraz ve kirman'ı ele geçirdikten sonra bağdat, tekrit, erbil ve musul'a hakim oldu. urfa'yı ele geçiren timur bir süre sonra akkoyunlu ve karakoyunlu beylerini kendine bağladı. 1395 yılında derbendi ele geçirerek kuzeye yönelen timur, ukrayna ve kiev üzerine yürüdü. özi ırmağı kıyısında bulunan kırım ve azak çevresindeki ceneviz kolonilerini ele geçirdi ve moskova'ya dayandı.
1398'de hindistan'a girdi. delhi'yi ele geçirdi. 1400'de toplanan kurultaydan sonra gürcistan seferine çıkma kararı aldı. ardahan ve kars üzerinden bingöl'e geldi. ahmed celayir ve kara yusuf, timur'dan kurtulmak için osmanlı padişahı yıldırım bayezid'e sığındılar. bayezid, timur'a bağlı olan erzincan'ı ele geçirdi. timur ise 1400 yılında erzincan'a tekrar hakim oldu ve sivas, malatya ve behisni şehirlerini ele geçirdi. suriye üzerine yürüyen timur halep'i aldı ve şam'ı kuşattı ve aldı.
1402 yılında erzurum, erzincan, kemah ve kayseri üzerinden ankara'ya doğru hareket etti. ankara'da çubuk ovasında yapılan savaşta osmanlı kuvvetlerini büyük bir bozguna uğratan timur, yıldırım bayezid'i esir aldı. bir yıl anadolu'da kalan timur bütün anadolu illerini ele geçirdi. 1403'de gürcistan, 1405'de çin seferine çıktı. pir muhammed'i yerine veliaht bırakan timur, otrar'da öldü.
39) osmanlı padişahları kimlerdir?
ertugrul gâzi
osman ı. (1299-1326)
orhan ı. (1326-1359)
murad ı. (1359-1389)
beyazid ı. (1389-1402)
mehmed ı. (1403-1421)
murad ıı. (1421-1451)
fatih mehmed ıı. (1451-1481)
beyazid ıı. (1481-1512)
selim ı. (1512-1520)
süleyman ı. (1520-1566)
selim ıı. (1566-1574)
murat ııı. (1574-1595)
mehmed ııı (1595-1603)
ahmed ı. (1603-1617)
mustafa ı. (1617-1623)
osman ıı.(1618-1622)
murat ıv. (1623-1640)
ıbrahim ı. (1640-1648)
mehmed ıv. (1648-1687)
süleyman ıı. (1687-1691)
ahmed ıı. (1691-1695)
mustafa ıı. (1695-1703)
ahmed ııı. (1703-1730)
mahmud ı. (1730-1754)
osman ııı. (1754-1757)
mustafa ııı. (1757-1774)
abdülhamid ı. (1774-1789)
selim ııı. (1789-1807)
mustafa ıv. (1807-1808)
mahmud ıı. (1808-1839)
abdülmecid ı. (1839-1861)
abdülaziz ı. (1861-1876)
murat v. (1876)
abdülhamid ıı. (1876-1909)
mehmed v. resad (1909-1918)
mehmed vı. vahdettin (1918-1922)

40) cengiz aymatov kimdir?
cemile hikayesinin yazarıdır.
41) papa 2.ci joan pol nerde yaşamış kaç yılında nerede ölmüştür?
vatikanda yaşamış 16 ekim 1978'de papa seçilen wojtyla, bu yeni görevde kendisi için seçtiği ismi, selefinden esinlenerek belirledi. ikinci jean paul adını alarak papalık tahtına geçmiştir. 30 aralık 1963'te, dönemin papası altıncı paul'ün emriyle oldu.
42) türkiye-almanya maçının sonucu ?(o zaman türkiye almanya maçı 15 haziranda
türkiye-almanya euro 2008 yarı final maçını almanya 3-2 kazanmıştır
43) cumhur başkanlarımız sırası ile kimlerdir ?
1.cumhurbaskanı mustafa kemal ataturk
2.cumhurbaşkanı ismet inönü
3.cumhurbaşkanı celal bayar
4.cumhurbaşkanı cemal gürsel
5.cumhurbaşkanı cevdet sunay
6.cumhurbaşkanı fahri korutürk
7.cumhurbaşkanı kenan evren
8.cumhurbaşkanı turgut özal
9.cumhurbaşkanı süleyman demirel
10.cumhurbaşkanı necdet sezer
11.cumhurbaşkanı abdullah gül
44) atatürk inkılâplarından önemli 5 yeniliği sayınız?
harf inkilabı
soyadının kabulü
yazı ve harf devrimi
hukuk devrimi
laiklik devrimi
türk tarih ve dil kurumlarının kurulması
45) ülkemizde çıkarılan en zengin madenler nelerdir?
demir,bakır,krom,bor,boksit,kükürt,mangenaz,civa,tuz,taskomuru,linyit,petrol.
46) ceza infaz kurumu idaresi hakkında bilgi ?
madde 1 - bu kanun hükmünde kararnamenin amacı, ceza infaz kurumlarıyla
tutukevlerinin kuruluş ve idaresine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.
bu kanun hükmünde kararnamede geçen;
a) bakan: adalet bakanını,
b) bakanlık: adalet bakanlığını,
c) idare: kurumların müdürlük ve servis kuruluşunu,
d) kurum: ceza infaz kurumları ile tutukevlerini,
e) ceza infaz kurumları: kapalı ve açık cezaevleri ile çocuk eğitim evle-
rini,
f) işletmeler ve işyurtları kurumu: cezaevi ve çocuk eğitimevi işletmeleri
ve işyurtları kurumlarını,
g) işletmeler ve işyurtları yüksek kurulu: cezaevi ve çocuk eğitimevi
işletmeleri ve işyurtları yüksek kurulunu,
h) işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğü: cezaevi ve çocuk eğitimevi
işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğünü,
i) kurum müdürü: kuruluşu tam olan kurumun müdürünü,
j) müdür: kurum müdürü dışındaki servis müdürünü,
k) idare memuru: kuruluşu tam olan veya olmayan kurumlardaki memuru,
l) kapalı cezaevi: içten ve dıştan korumayla görevli personeli bulunan ve
firara karşı koruma önlemlerinin alındığı ceza infaz kurumlarını,
m) açık cezaevi: hükümlülerin çalıştırılması esası üzerine kurulmuş, dıştan
korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan
ceza infaz kurumlarını,
n) çocuk eğitimevi: çocuk hükümlülerin tretmanı amacıyla kurulmuş dıştan
korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan
kurumları,
o) tutukevi: tutuklama kararlarının yerine getirildiği, içten ve dıştan
korumayla görevli personeli bulunan ve firara karşı koruma önlemlerinin
alındığı kurumları,
ifade eder.
kurumlar

madde 2 - kurumlar bakanlığa bağlı olup bakanlıkça belirlenen yerlerde
kurulur. bakanlıkça bu kanun hükmünde kararnamede öngörülen hizmetleri gerçek-
leştirmeye elverişli fiziki yapıya sahip, elektronik donanımlı kurum binaları
sağlanır. kapalı ve açık cezaevleri ayrı yerlerde kurulacağı gibi personeli
ayrı olmak koşuluyla aynı yerde de kurulabilir.
kurum bulunmayan veya kurumları kullanılamaz hale gelen yerlerdeki hürriye-
ti bağlayıcı cezalar ile tutuklama kararları bakanlıkça belirlenen kurumlarda
yerine getirilir.
hazinece adalet hizmetleri ile kurumlar için tahsis edilen bina ve arsaların
tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılma niteliklerini yitirmeleri veya bölge
cezaevi yapımı nedeniyle kullanılmalarından vazgeçilmesi halinde; bunların
satışına ve satış parasının mahkeme ve kurum binalarının yapım, onarım ve
tadilatı ile işletme ve işyurdu faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeler ve
işyurtları kurumu bütçesine gelir kaydına bakanlık yetkilidir.
kurum personeli, nitelikleri, atanmaları, yetki ve sorumlulukları

madde 3 - cumhuriyet başsavcısı kurumlar ve personel üzerinden her türlü
denetim ve gözetim yetkisine sahiptir. ancak bu yetki işletmeler ve işyurtla-
rında disiplin ve güvenlik ile sınırlıdır.
cumhuriyet başsavcısı bu yetkilerini, kendi sorumluluğu altında işbölümün-
de cezaevi yönetimi ile görevlendireceği kurum cumhuriyet savcısı vasıtasıyla
da kullanabilir.
adalet bakanlığınca, terör suçundan hükümlü ve tutukluların muhafazasına
tahsis edilmiş olan ceza infaz kurumunun bulunduğu yer cumhuriyet başsavcısı
veya görevlenireceği kurum cumhuriyet savcısına görevlerinin devamı süresince
aylık ödenek ve yüksek hakimlik tazminatından ayrı olarak (2000); bu ceza
infaz kurumlarında görevli kurum müdürü ve servis müdürlerine görevlerinin
devamı süresince (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı
ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. bu tazminatlara
hak kazanılması ve ödenmesinde, bu kanun hükmünde kararnamenin ilgili hükümleri
uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
kurum gözetim ve denetimi ile görevlendirilen cumhuriyet savcılarının
terfilerinde bu görevleri nedeniyle aldıkları sicilleri lehe olması halinde
diğer faaliyetlerinden öncelikle dikkate alınır.
kurum müdürü ve diğer personelin atama ve nakilleri bakanlıkça yapılır.
kuruluşu tam kurumlar: bir kurum müdürünün yönetiminde infaz müdürü,
koruma müdürü, idari ve mali işler müdürü, personel müdürü, yeterli sayıda
idare memuru ve bunlara bağlı birimlerden oluşur.
bakanlıkça gerekli görülen kurumlarda birden fazla infaz müdürü ve koruma
müdürü atanabilir.
kurum, müdürü, kurumun amiri olup yönetiminden kurum cumhuriyet savcısı,
cumhuriyet başsavcısı ve bakanlığa karşı sorumludur. bütün personel üzerinde
gözetim ve denetim ile emir ve talimat verme yetkisine sahiptir.
kurum müdürü: hukuk, kamu yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji,
eğitim bilimleri alanında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksek
okullar ile bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları
arasından atanır. kriminoloji, penaloji veya insan hakları konusunda lisans
üstü eğitim yapmış olmak öncelikli atanma nedenidir.
müdürler en az iki yıllık yüksek okul mezunları arasından atanır. kurum
müdürünün atanmasında aranan niteliklere sahip olmak öncelik nedenidir. iki
yıllık yüksek okul mezunu müdürlerin, kurum müdürlüğüne atanabilmesi için en az
beş yıl müdürlük yapması ve görevinde başarılı olması gerekir. kurum müdürünün
atanmasında aranan niteliklere sahip olanlarda süre koşulu aranmaz.
çocuk eğitimevi kuruluşu tam kurum olup, bir kurum müdürünün yönetiminde
eğitim müdürü, idari ve mali işler müdürü, personel müdürü ve yeteri kadar
idare memuru ve bunlara bağlı birimlerden oluşur.
çocuk eğitimevinde, kurum müdürlüğüne, yukarıdaki fıkrada yazılı koşulların
yanında çocuk suçluluğu veya korunmaya muhtaç çocuklar konusunda lisans üstü
eğitim yapmış olmak öncelikli atanma nedenidir.
açık cezaevinde koruma müdürü bulunmaz. bu kurumda infaz ve koruma başmemuru
ve memurları infaz müdürüne bağlı olarak görev yapar.
işletme veya işyurdu bulunan kurumlarda çocuk eğitimevlerinde; işletme
faaliyetlerini yürütmek üzere işletme müdürü, işyurdu faaliyetlerini yürütmek
üzere işyurdu müdürü bulunur.
işletme ve işyurdu müdürleri, işletme ve işyurdu faaliyeti konularında
işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğüne bağlıdır. ancak kurum disiplini ve
güvenliği yönünden kurum müdürü, kurum cumhuriyet savcısı ve cumhuriyet
başsavcısının vereceği emir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.
işletme müdürü olmak için iş idaresi,ekonomi ve ilgili mühendislik bilimleri
alanında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksek okullar ile bunlara
denkliği kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olmak ve işletmenin faaliyeti
konusuna giren bir işte özel veya resmi kurum veya kuruluşlarda en az dört yıl
çalışmış olmak gerekir.
işletme faaliyetinde ihtisaslaşma halinde veya faaliyetin niteliğine göre
diğer fakülte ve yüksek okul mezunları da işletme müdürü olarak çalıştırılabi-
lir.
kuruluşu tam olmayan kurumlar bir idare memurunun yönetiminde yeteri kadar
büro memuru ve koruma personelinden oluşur.
idare memuru,kuruluşu tam olmayan kurumun amiri olup,yönetimden kurum cumhu-
riyet savcısı,cumhuriyet başsavcısı ve bakanlığa karşı sorumludur.kurum müdürü
ve servis müdürlerinin görevini yapar.
kurum personeli görevinden doğan suçlarından dolayı haklarında bulundukları
yer cumhuriyet başsavcılığınca doğrudan ve genel hükümlere göre soruşturma ve
kovuşturma yapılır.
kurum görevlilerinin çalışma gün,saat ve şekilleri bakanlıkça düzenlenir.
infaz ve koruma başmemuru ve memurları görev sırasında bakanlıkça belirlenen
ve sağlanan kıyafetleri giyerler.
kurum personeline,görevleri başında bulunduğu sürelerde yemek verilir.
mutfak kuruluşu bulunmayan kurumlarda çalışan personele yiyecek bedeli nakdi
olarak ödenir.
bu kanun hükmünde kararnamede hüküm bulunmayan hallerde;personel hakkında
657 sayılı devlet memurları kanunu,işçiler hakkında 1475 sayılı iş kanunu hüküm-
leri uygulanır.
kurumların korunması,infaz ve koruma memurlarının yetiştirilmesi

madde 4 - kurumların iç ve dış koruması infaz ve koruma başmemur ve memurla-
rı tarafından sağlanır.bu personelin iç veya dış koruma ile görevlendirilmesi
atama işleminde belirlenir.
dış koruma personeli silahlı olarak görev yapar.
iç koruma personeli bakanlıkça temin ve tespit edilen inzibati aletlerle gö-
rev yapar.
kurum içindeki asayiş ve güvenliği bozucu olayların önlenip bastırılması ha-
riç olmak üzere dış koruma personeli kuruma silahlı olarak giremez.
dış koruma personeline verilecek silah ve cephane ödeneği adalet bakanlığı
bütçesinden karşılanmak suretiyle milli savunma bakanlığınca tedarik ve ikmal
edilir.
kurum müdürü,bulunmadığı hallerde sırasıyla servis müdürü,idare memuru,infaz
ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru da koruma personeli tarafından ön-
lenemeyen asayiş ve güvenliği bozucu olaylarla kurumda yapılacak aramalarda ma-
hallin en büyük mülki amirinden yardım isteyebilir.
infaz ve koruma memur adayları,bakanlığa bağlı,kuruluş yerleri bakanlıkça
belirlenen eğitim merkezlerinde dokuz ay süre ile eğitime tabi tutulur.
eğitim merkezine alınacak adayların fiziki ve diğer nitelikleri ile eğitim
süresi sonunda yapılacak sınav komisyonunun oluşumu,sınav şekil ve usulü bakan-
lar kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.eğitim sonunda başarılı ola-
mayanların memuriyetle ilişiği kesilir.ancak bunlardan yapılan masraflarla ilgi-
li herhangi bir ücret talep edilmez.
eğitim merkezi,nitelikleri yönetmelikte belirlenen ve atamaları bakanlıkça
yapılan bir müdür,iki müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.
eğitim konusunda deneyimi olan emekli emniyet ve jandarma mensupları eğitim
merkezlerinde müdür,müdür yardımcısı ve öğretmen kadroları karşılık gösterilmek
suretiyle 657 sayılı devlet memurları kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli per-
sonel çalıştırılması hakkında hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak ça-
lıştırılabilir.bu surette çalışanların emekli aylıkları kesilmez.
bu suretle çalıştırılacakların,sayısı,sözleşme usul ve esasları ile ücretle-
ri bakanlar kurulu kararı ile tespit edilir.
eğitim merkezinde görevlendirilecek öğretim görevlileri;bakanın istemi üze-
rine ,yetkili kurul ve organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen
yeteri kadar üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile adli ve idari yargı ha-
kim ve cumhuriyet savcıları,avukatlar,diğer uzman ve öğretmenlerden oluşur.
adayların kalmalarını sağlamak üzere bakanlıkça eğitim merkezlerinde yatılı
tesisler kurulur.adaylara ayrıca yemek çıkarılır.
eğitim merkezinde çalışan personel,adaylara çıkarılan yemek tabelasına dahil
edilir.
eğitim merkezlerindeki yatılı tesislerin her türlü gereksinim ve giderleri
bakanlık bütçesinden karşılanır.
eğitim merkezi yatılı tesislerinde,adaylardan yatak ve yemek ücreti alınmaz.
eğitim merkezinde görevlendirilen öğretim görevlilerinden;
a) üniversite öğretim üye ve yardımcılarına,yüksek öğretim personel kanununa
göre,
b) üniversite dışından görevlendirilenlere;birinci derecede olanlar için
profesörlere,ikinci derecede olanlar için doçentlere üç veya daha aşağı derecede
olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders ücreti
miktarınca ders ücreti ödenir.
adaylar eğitim merkezinde geçirdikleri sürelere göre mecburi hizmetle yü-
kümlüdür.bu konuda 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümleri uygulanır.
işletmeler ve işyurtları kurumu

madde 5 - işletmeler ve işyurtları kurumu;tüzelkişiliğe sahip,faaliyetle-
rinde özerk,sorumluluğu sermayesi ile sınırlı,bu kanun hükmünde kararnamedeki
hükümler saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur.işletme-
ler ve işyurtları kurumu hükümlü ve tutukluların tretman amacına yönelik olarak
çalışmalarını sağlamak;ticari gaye ile mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere
işletmeler ve işyurtları kurar.
işletmeler ve işyurtları kurumunun organları,işletmeler ve işyurtları yüksek
kurulu ve genel müdürlüktür.
işletmeler ve işyurtları yüksek kurulu;bakanlık müsteşarının başkanlığında,
bu konuda görevlendirilen müsteşar yardımcısı,ceza infaz kurumları ve tutukevle-
ri genel müdürü,işletmeler ve işyurtları genel müdürü,araştırma,planlama ve ko-
ordinasyon kurulu başkanı,idari ve mali işler dairesi başkanı,teknik işler dai-
resi başkanından oluşur.bakan gerekli gördüğü hallerde bu kurula başkanlık eder.
işletmeler ve işyurtları yüksek kurulu başkan ve üyelerine toplantı başına
1000 gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet memurları için tespit edilen
maaş katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarda işletmeler ve işyurtları
kurumu bütçesinden huzur hakkı ödenir.bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi
bir vergiye tabi tutulmaz.
işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğü;genel müdür,genel müdür yardımcıla-
rı,daire başkanları ve bürolardan oluşur.
işletmeler ve işyurtları kurumunu,işletmeler ve işyurtları yüksek kurulu
başkanı idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil eder.gerek-
tiğinde bu yetkisini devredebilir.
işletmeler ve işyurtları

madde 6 - işletmeler,açık cezaevleri bünyesinde oluşturulan ekonomik ölçekte
seri üretim yapan ekonomik faaliyet yerleri ile buna bağlı tesislerdir.
işyurtları,hükümlü ve tutukluların meslek ve zanaat sahibi olmalarını sağla-
mak amacıyla kapalı veya açık cezaevleri bünyesinde oluşturulan atölye,ünite ve
tesislerdir.
işletmeler ve işyurtları tüzelkişiliğe sahiptir.
işletmeler ve işyurtları kurumu ile işletmeler ve işyurtları,muhasebei umu-
miye kanununa,devlet ihale kanununa ve sayıştay`ın denetimine tabi değildir.iş-
letmeler ve işyurtları kurumu ile işletmeler ve işyurtları 2.4.1987 tarih ve
3346 sayılı kanun uyarınca denetlenir.
işletmeler ve işyurtları kurumu ile işletmeler ve işyurtları;kurumlar vergi-
sinden,yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden,
üzerinde çalıştıkları gayri-
menkuller için bina ve arazi vergisinden,inşaat işleri,sınai,zırai ve diğer faa-
liyetlerine ait her türlü işlemleri ile bu faaliyetlerinden elde ettikleri ge-
lirleri damga vergisi ve diğer vergilerden,ithal ettikleri veya bağış yoluyla
araç,makina,alet,malzeme,kitap,cihazlar ile yedek parçalar gümrük vergisi ve her
türlü vergi,resim,harç,hisse,fon,zam ve ardiye ücretlerinden bağışıktır.
bunlara yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar ve gelir vergisi matrahından
indirilebilir.
işletmeler ve işyurtları kurumu,işletmeler ve işyurtları gelirleri ile kar-
larından hazineye pay ayrılmaz,bilanço karları hazineye gelir kaydedilmez.
işletmeler ve işyurtları yüksek kurulunun görevleri

madde 7- işletmeler ve işyurtları yüksek kurulunun görevleri şunlardır;
a) işletmeler ve işyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek,
b) işletmeler ve işyurtları kurumunun bütçesini hazırlamak ve bakan onayına
sunmak,
c) yeni işletme ve işyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar ver-
mek,
d) işletme ve işyurtlarının sermaye miktarlarını belirlemek,kaynak tahsisi
yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar ver-
mek,
e) işletme ve işyurtlarının yıllık bütçe,ek bütçe,program ve projeleri ile
faaliyet raporları ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek,
f) hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve ilkelerini belirlemek,
g) genel bütçeden kadrolu personelin işletme veya işyurdunda çalıştırılması-
na ilişkin işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğünün önerilerini karara bağla-
mak,
h) işletmeler ve işyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 1475 sayılı
iş kanunu hükümlerine göre işçi çalıştırılmasına,ücretlerinin belirlenmesine ve
bunların işten çıkarılmasına karar vererek bakanlık onayına sunmak,
i) fazla iş çıkarmak suretiyle işletme ve işyurduna yararlı olan personel,
işçi ve hükümlülere prim ödenmesinin esas ve ilkelerini belirlemek;işletme ve
işyurdu yönetim kurullarının,senelik bilançolarında tahakkuk edecek kardan per-
sonel,işçi ve hükümlülere kar payı ödenmesine ilişkin önerilerini karara bağla-
mak,
j) işletme ve işyurtlarının faaliyetlerini denetim şirketlerine denetletmek
veya adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini bakana önermek,
k) işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğü ile ceza infaz kurumları ve tu-
tukevleri genel müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak.
işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğü

madde 8- işletmeler ve işyurtları genel müdürü,müşterek kararla atanır.
işletmeler ve işyurtları genel müdürü olarak atanabilmek için iş idaresi,ekonomi
hukuk,mühendislik bilimleri alanında en az dört yıl öğrenim yapan fakülte veya
yüksekokullar ile bunlara denkliği kabul edilen öğretim kurumlarından mezun ol-
mak ve özel veya resmi bir işletme veya kurumda işletmecilik konusunda en az al-
tı yıl çalışmış olmak gerekir.bu koşulların yanında işletme lisans üstü eğitimi
yapmış olmak tercih nedenidir.
işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) işletmeler ve işyurtlarını yönetmek,hesap işlerini izlemek ve kontrolör-
lere denetletmek,bunlara ait işlemleri yapmak,
b) hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yü-
rütmek,küçüklerin çalışma koşulları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluş-
ları ile işbirliği yapmak,
c) işletmeler ve işyurtları yüksek kurulu kararlarını yerine getirmek,
d) işletmeler ve işyurtlarının yıllık iş programlarını,bütçelerini,ek bütçe-
lerini,faaliyet raporu ve netice hesaplarını işletmeler ve işyurtları yüksek
kuruluna sunmak,
e) işletmeler ve işyurtlarındaki bakanlık kadrosunda bulunan personelin ata-
ma,yükselme,yer değiştirme,izin,istifa ve emeklilik gibi özlük işlerinin yürü-
tülmesinde personel genel müdürlüğü ile hizmet öncesi,hizmet içi ve bir üst gö-
reve hazırlama eğitimlerinde eğitim dairesi başkanlığı ile koordinasyonu sağla-
mak,
f) işletme yönetim kurulu ile işyurdu yönetim kurullarının,genel bütçeden
kadrolu personelin işletme ve işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin önerilerini
işletmeler ve işyurtları yüksek kuruluna sunmak,
g) işletmeler ile işyurtlarında 1475 sayılı iş kanunu uyarınca çalıştırıla-
cak işçilere ilişkin işletme ve işyurdu yönetim kurullarının önerilerini işlet-
meler ve işyurtları yüksek kuruluna sunmak,
h) işletme müdürlerinin sözleşmesini düzenlemek ve bakan onayına sunmak,
i) kurumlardan salıverilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda in-
faz sonrası koruma ve yardım müesseseleri ve diğer kurullarla ilişkileri düzen-
lemek,
j) görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına iliş-
kin inceleme ve araştırma yaparak işletmeler ve işyurtları yüksek kuruluna öne-
ride bulunmak,tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek,görüş bil-
dirmek,genelge düzenlemek,
k) kanunlarda gösterilen ve bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
sermaye kaynakları

madde 9- işletmeler ve işyurtları kurumunun sermaye kaynakları şunlardır:
a) genel bütçeden ayrılan ödenek ve sermaye katılım payları,
b) 2548 sayılı cezaevleriyle mahkeme binaları inşaası karşılığı olarak alı-
nacak harçlar ve mahkumlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanunun
1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar,
c) 492 sayılı harçlar kanununa bağlı (1),(2) ve (3) sayılı tarifelere göre
alınan yargı ve noter harçlarının % 50`si,
d) 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı kanuna göre genel,katma ve mahalli ida-
reler dışında,kuruluşlara ve kişilere başvuruları üzerine verilecek adli sicil
kayıtları sebebiyle alınan ücretlerin tamamı,
e) 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı kanuna göre adli yargıda asliye hukuk,
sulh hukuk,kadastro,ticaret ve iş mahkemelerine açılan davalarda,icra ceza dava-
ları hariç olmak üzere icra tetkik mercilerince bakılan iş ve davalarda,idari
yargıda,idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda;icra ve iflas dairelerin-
de talimat dahil her icra işinde;izale-i şuyu satış memurlukları,tereke mümes-
sillikleri ile bakanlıkça kurulmuş ticaret sicil memurluklarında kullanılacak
dosya gömlekleri ve basılı evraktan alınan ücretlerin tamamı,
f) 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı kanuna göre bakanlığın yayın hizmetle-
rinden elde edilen gelirlerin tamamı,
g) işletmeler ve işyurtları yıl sonu karlarından işletmeler ve işyurtları
yüksek kurulu tarafından ayrılan miktarlar,
h) 2 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca elde edilen satış paraları,
i) kurumlar,işletmeler ve işyurtlarının demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı
bırakılan eşya ve araçların satışından elde edilen gelirler,
j) faiz ve sair gelirler,
k) bağış ve yardımlar,
yukarıdaki fıkranın (b) bendine göre tahsil edilen harçlar ile (c) bendine
göre tahsil edilen yargı ve noter harçları ve (d) ve (e) bentlerine göre alınan
ücretler işletmeler ve işyurtları kurumunun ankara`da milli bir bankada açılacak
hesaba aktarılmak üzere,günlük olarak bulundukları mahaldeki bir bankanın şube-
sine yatırılır.
(b) ve (c) bendinde yazılı olanlar makbuz karşılığı tahsil edilir.
(f) ve (i) bentlerine göre elde edilen gelirler tahsilatı takiben ikinci
fıkrada belirtilen hesaba yatırılır.
(a) bendinde yazılı sermaye katılım payları yukarıda bahsi geçen hesaba ya-
tırılır.
işletmeler ve işyurtları kurumu bütçesinden,bakanlıkça belirlenen miktar ve
esaslar dahilinde;bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her
türlü ihtiyaçlarına ve anayasa mahkemesi,yargıtay ve danıştayın bakanlıkça be-
lirlenen miktar ve esaslar dahilinde demirbaş,araç,mefruşat ve teknik gereksi-
nimlerini karşılamak üzere harcama yapılabilir.
işletme ve işyurdu bütçelerinden,işletme ve işyurdu hizmet ve çalışmalarının
yürütülmesi ile ilgili her türlü döşeme,demirbaş,makine,teçhizat,kara,hava ve
deniz taşıtları alım,bakım,onarım ve işletilmesi ile işletmeye ilişkin tüm gi-
derler için harcama yapılır.
işletmeler ve işyurtları kurumu ,işletme ve işyurduna ait mallar devlet malı
sayılır.bunlar aleyhine suç işleyenler,devlet malları aleyhine suç işleyenler
gibi cezalandırılır.
sözleşmeli personel çalıştırılması,fazla çalışma,kar payı dağıtımı

madde 10 - işletmeler ve işyurtları genel müdürlüğü ile işletmeler ve iş-
yurtlarında,özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde
çalıştırılacak personel ile işletme müdürü,muhasebe müdürü,üretim müdürü ve
pazarlama müdürü kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı devlet
memurları kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkın-
daki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.bu şekilde
çalıştırılacak personelin sayısı ile yapılacak sözleşmenin usul ve esesları,öde-
necek ücret miktarı ve diğer mali haklar bakanlar kurulu tarafından tespit edi-
lir.
kurum personeli kendilerinin isteği,işletmeler ve işyurtları yüksek kurulu-
nun izniyle işletme ve işyurdunda çalıştırılabilir. işletmeler ve işyurdunda
görevlendirilen personel o işin sorumlu memuru sayılır.
işletmeler ve işyurdu yönetim kurullarının önerisi,işletmeler ve işyurtları
yüksek kurulunun kararı ve bakanlık onayı ile ücretleri işletme veya işyurdundan
ödenmek üzere 1475 sayılı iş kanunu hükümlerine göre işletmeler ve işyurtlarında
işçi çalıştırılabilir.
işletmeler ve işyurdu müdürlerinin kararıyla,işletme ve işyurtlarında çalış-
ma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yapılabilir.fazla çalış-
ma yapan personel ve işçilere bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla
çalışma ücreti ödenir.
işletmeler ve işyurdu müdürlerinin kararıyla,işletmeler ve işyurtlarında ça-
lışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yapılabilir.fazla ça-
lışma yapan personel ve işçilere bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla
çalışma ücreti ödenir.
işletmeler ve işyurtları yüksek kurulunun onayı ile,işletmeler ve işyurtla-
rının senelik bilançolarında tahakkuk edecek faiz gelirleri hariç kardan,bunun
yüzde yirmibeşini aşmamak ve ilgilinin ele geçen yıllık net ücretinin yüzde el-
lisini geçmemek üzere
her sene bütçe kanunlarında gösterilen memur maaş katsayısının taban olarak
(5 000),tavan olarak (10 000) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutar arasın-
da,çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre belirlenecek
oranlarda kar payı ödenir.ödemeler,çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir
defada yapılır.
kadro cetvelleri

madde 11 - ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edile-
rek 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki (ı) ve (1)
sayılı cetvellerin adalet bakanlığına ait bölümünden çıkartılmıştır.
ekli (3),(4) ve (5) sayılı listelerde yazılı kadrolar 13.12.1983 tarih ve
190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki (ı) ve (1) sayılı cetvellerin adalet
bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
yönetmelik

madde 12 - a) kurum müdürü ile diğer müdürlerin görevleri,
b) kurum personelinin görevleri,
c) kurulların görevleri,
d) grup sorumlusu ve infaz ve koruma memurlarının yetiştirilmesine ilişkin
usul ve esaslar,
e) cezaevi ve çocuk eğitimevi işletmeleri ve işyurtları kurumu ile işletme-
ler ve işyurtlarına ilişkin hususlar,
f) kurumlarda yapılacak aramaların usul ve esasları,
g) fazla çalışma usul ve esasları,
h) bu kanun hükmünde kararnamenin uygulanmasına ilişkin sair husular,
yönetmelikte gösterilir.
yönetmelik,bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren altı ay içinde çıkarılır.
düzenlenecek yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar,kurumlar ve işyurtlarına
ait mevcut yönetmelik ve talimatnamelerin uygulanmasına devam olunur.
ceza infaz kurumları ile tevkifevlerinin yönetimine ve cezaların infazına
dair tüzüğün bu kanun hükmünde kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulan-
masına devam olunur.
kaldırılan hükümler

madde 13 - (birinci fıkra:24/2/1983 tarih ve 2802,13/7/1965 tarih ve 647,
14/6/1930 tarih ve 1721,13/1/1943 tarih ve 4358,30/6/1934 tarih ve 2548 sayılı
kanunlar ile 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı khk`nin bazı madde,hüküm ve ibarele-
rinin kaldırılması ile ilgilidir.
27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası
hükmü aynı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri bakımından uygulan-
maz.

madde 14-15-16-17-(29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı kanunun 11,15,26 ve 36 ncı
maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olup yerlerine işlenmiştir.

madde 18 - kanunlarda geçen "mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle
islah evleri" ibareleri "işletmeler ve işyurtları kurumu ile işletmeler ve iş-
yurtları" olarak değiştirilmiştir.

madde 19- (30/6/1934 tarih ve 2548 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde yapılan
değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)

geçici madde 1- bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ce-
zaevi müdürleri olarak görev yapanların çalışma,mesleki bilgi,beceri ve başarı-
sı,göreve bağlılığı dikkate alınarak kurum müdürü veya servis müdürü olarak ata-
ma işlemleri,bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde yapılır.
cezaevi müdürlerinden yeni görevlere atamaları yapılanlar yan ödeme kararna-
mesinde değişiklik yapılıncaya kadar,unvanları ile aylık derecelerine göre öden-
mekte olan yan ödemelerini alırlar.adalet bakanlığı merkez teşkilatında çalış-
makta iken bu kanun hükmünde kararname uyarınca cezaevi ve çocuk eğitimevi iş-
letmeler ve işyurtları genel müdürlüğüne aktarılan kontrolörlere,yeni düzenleme
yapılana kadar daha önceki aylık ve özlük haklarının ödenmesine devam edilir.
görev unvanları değişmeyen diğer personelin yeniden atamaları yapılmaz.bu
personel görevlerine devam eder.

geçici madde 2- 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ile
13.1.1943 tarih 4358 sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince kurulmuş bulunan iş-
yurtlarının ayni ve nakdi bütün malvarlığı ile alacak ve borçları bu kanun hük-
münde kararnameyle kurulan işletmeler ve işyurtları kurumuna devredilmiş sayı-
lır.
işletmeler ve işyurtları kurumuna,9 uncu maddenin (c) bendinde yer alan 492
sayılı harçlar kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan gelirler-
den 1993 yılında aktarılacak miktar 1992 yılı kesin hesabı,(2) sayılı tarifeye
göre alınan gelirden 1994 yılında aktarılacak miktar 1993 yılı kesin hesabı esas
alınarak hesaplanır.

geçici madde 3- bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesinden itiba-
ren kanun hükmünde kararnameye uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanması ta-
mamlanan,dış koruma personeli görevlendirilen kurumlarda,bakanlıkça belirlenen
tarihte,jandarmanın dış koruma görevi sona erer.kurumların bu kanun hükmünde ka-
rarname hükümlerine uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanmasının gerçekleşti-
rilmesi ve dış koruma personelinin bakanlıkça görevlendirilmesi beş yıl içinde
tamamlanır.bu süre içinde tamamlanamaması halinde sürenin bir katına kadar artı-
rılmasına bakanlar kurulu yetkilidir.
bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren bu kanun hük-
münde kararnameye uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanması tamamlanıncaya ve
dış koruma personeli görevlendirilinceye kadar bakanlıkça gerekli görülen kurum-
larda,jandarma,kurum içinde infaz ve koruma memurları ile birlikte görev yapar.

geçici madde 4- 524 sayılı ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin kuruluş
ve idaresine dair kanun hükmünde kararnameye göre alınan kadrolara yapılmış bu-
lunan atamalara,tahsilat ve ödemelere,aktarmalara ilişkin işlemler ile diğer her
türlü işlemler yeni bir işleme gerek kalmaksızın 524 sayılı kanun hükmünde ka-
rarnamenin yürürlükten kalktığı tarihten sonra da geçerliliklerini korurlar.
yürürlük

madde 20 -bu kanun hükmünde kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
yürütme

madde 21 -bu kanun hükmünde kararname hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.
47) musul sorunu nedir ve nasıl çözülmüstür ?
ı. dünya savaşı'ndan önce osmanlı hakimiyetindeki musul ve çevresi petrol varlığı sebebiyle, ingiltere, fransa, almanya arasında rekabet konusu oldu. bölge, 1916 tarihli sykes-picot antlaşması ile fransa'ya bırakılmıştı. nisan 1920 san remo konferansında fransa, kendisini orta doğu'daki menfaatlerini desteklemesi sebebiyle, musul bölgesini ingiltere'ye terketti. ingiltere bölgedeki hristiyanların güvenliği, ingiliz savaş esirlerine kötü muamele edilmesi gibi sebepler ile mondros mütarekesinin 7. maddesine göre musul'un kendilerine terk edilmesini istediler. musul'da yerleşik osmanlı 6. ordusu komutanı ali ihsan paşa şehri ingilizlere terk etmemek için istifa etti. yerine gelen binbaşı halit akmansü istanbul'dan aldığı emri yerine getirerek musul'u boşalttı. 15 kasım 1918 tarihinde ingiliz askerleri musul'a asker çıkarıp işgal ettiler.
48)adananın neyi meşhurdur ?
karpuz , kebap , biji biji , şalgam , tiki kebabı , pamuk , portakal , turunç , limaon.
49)adana hakkında bilgi
, tarihte truva olarak bilinen uygarlık yunanlılar tarafından yağmalandığında oradan kaçan kralın oğlu clisis'in(kilikya) adana'yı, mopheus'un da misis'i kurduğu rivayet edilir. hititler, fenikeliler, lidyalılar,likyalılar, asurlar, romalılar (antonius ve kleopatra bir dönem bu bölgede yaşamıştır), büyük iskender (iskender ve pers kralı darius arasındaki ünlü isos savaşı şehrin güneyindeki issos ovasında yapılmıştır ve pers imparatorluğu yıkılmıştır.), bizans, eyyübiler, emeviler,abbasiler, moğollar (cengiz han ve timur), selçuklular, memlukler (kölemenler),ramazanoğulları ve son olarak da osmanlı imparatorluğu şehri yöneten en önemli uygarlıklardır.

50) avrupa insan haklarını mahkemesi ?
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), uluslararası bir teşkilat olan avrupa konseyi'ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. mahkeme, avrupa insan hakları sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usulî kurallar dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir. avrupa konseyi'ne üye olan ve aralarında türkiye, rusya, sırbistan, gürcistan ve azerbaycan'ın da bulunduğu 47 avrupa devleti, avrupa insan hakları mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır.
avrupa birliği'nin günümüzde avrupa konseyi'ne ait bayrağı kullanıyor olması çeşitli kafa karışıklıklarına yol açmakla birlikte, avrupa insan hakları mahkemesi, avrupa birliği'nin değil, hemen hemen tüm avrupa devletlerinin üyesi olduğu ayrı bir uluslararası teşkilat olan avrupa konseyi'nin organıdır. ancak, avrupa insan hakları sözleşmesi ve avrupa insan hakları mahkemesi'nin içtihadı, avrupa birliği için de olmazsa olmaz asgari standartları oluşturmaktadır.
51) avrupa birligine en son katılacak ülke?
hırvatistan, makedonya, türkiye,arnavutluk,izlanda,karadağ,bosnahersek,kosova,sırbistan
52)türkiye cumhuriyeti devletin yapısı ?
türkiye cumhuriyeti'nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır.
cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkede cumhurbaşkanı, devlet'in başıdır. bu sıfatla türkiye cumhuriyeti'ni ve türk milleti'nin birliğini temsil eder; anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

1 türkiye cumhuriyeti devleti
1.1 cumhurbaşkanı
1.2 başbakan
1.3 bakanlıklar
1.4 t.b.m.m
1.5 müsteşarlık
2 yargı
3 türk silahlı kuvvetleri
4 siyasi partiler
5 devlet protokolü

53) devletin sosyal olması ne demektir?
çok kısa tanımıyla sosyal devlet, toplumdaki güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlettir. ekonomik, sosyal fiziksel yönden güçsüz oldukları için hak ve hürriyetleri kullanamayacak durumda olanların, özgürlüklerden yararlanmalarını, insan onuruna yakışır düzeyde yaşamalarını sağlamaktadır.
54) cumhurbaşkanı kaç kere seçilir?
1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı 7 yıllık bir süre için seçilir ve iki defa seçilemez.ama 2007 değişikliği ile;cumhurbaşkanını halk sececek görev süresi 5+5, en çok 2kez cumhurbaşkanı seçilebilecek
55) inkilapları sayınız?

yapıldıkları alanlara göre devrimler
siyasi alandaki devrimler
saltanatın kaldırılması (1 kasım 1922)
ankara'nın başkent olması (13 ekim 1923)
cumhuriyetin ilanı (29 ekim 1923)
halifeliğin kaldırılması (3 mart 1924)
çok partili rejim denemeleri ( terakkiperver cumhuriyet fırkası, 1924, serbest cumhuriyet fırkası, 1930)
kadınlara siyasi hakların verilmesi (1930 belediye - 1933 muhtarlık - 1934 milletvekili)
toplumsal ve sosyal alanda yapılan devrimler [değiştir]
kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması(1934)
şapka ve kıyafet devrimi (şapka kanunu), (25 kasım 1925)
lâkap ve unvanların kaldırılması (26 kasım 1934)
soyadı kanunu (21 haziran 1934)
laiklik (1928)
milletlerarası takvim ve saatin, yeni rakamların kabulü ve ölçülerde değişiklik (26 aralık 1925 - 26 mart 1931)
tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 kasım 1925)
eğitim ve kültür alanındaki devrimler [değiştir]
millet mekteplerinin açılması (1928)
öğretimin birleştirilmesi (3 mart 1924)
medreselerin kapatılması (1924)
maarif teşkilatı hakkında kanun (1926)
harf devrimi (1 kasım 1928)
güzel sanatlarda yenilikler(1928)
türk tarih ve dil kurumlarının kurulması (12 nisan 1931, 12 temmuz 1932)
dil devrimi (1932)
üniversite reformu (1933)
üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 mayıs 1933)
ekonomi alanında devrimler [değiştir]
izmir iktisat kongresi (1923)
aşar(öşür) vergisinin kaldırılması (17 şubat 1925)
çiftçinin özendirilmesi(1925)
örnek çiftliklerin kurulması (1925)
tarım kredi kooperatifleri'nin kurulması (1925)
kabotaj kanunu (1 temmuz 1926)
sanayi teşvik kanunu (28 mayıs 1927)
toprak reformu (1929)
ı. ve ıı. kalkınma planları (1933, 1937)
yüksek ziraat enstitüsü'nün kurulması (1933)
ticaret ve sanayi odalarının kurulması (1935)
hukuk alanında [değiştir]
mecellenin kaldırılması (1924 - 1937)
türk medeni kanunu (1924 - 1937)
türk ceza kanunu (1926).
yeni anayasanın kabulü (1924)
teşkilat-ı esasiye kanunu (1921)
şer'iyye mahkemelerinin kapatılması (1924)
56) kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi?
1934 yılında malatya milletvekili ismet inönü ve 191 arkadaşının verdikleri bir yasa değişikliği teklifiyle türk kadını milletvekili seçilme hakkını kazandı. tbmm tarafından 3 nisan 1930'da kabul edilen bir başka yasa ile kadına belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. 26 ekim 1932'de ise kadına muhtar, köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçilme ve seçme hakkı getirildi.
57)bölge idare mahkemelerinin görevleri ?
bölge idare mahkemelerinin görevleri ve kararları:

1) a) konusu belli parayı içeren ve uyuşmazlık miktarı 6370 tl’yi aşmayan idari işlemlere karşı açılan iptal davaları ile uyuşmazlık miktarı 6370 tl’yi aşmayan tam yargı davalarında verilen nihai kararlara karşı yapılan itirazları (2576/7-1) başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi incelemek. itiraz süresi 30 gündür.
b) genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin uyuşmazlık miktarı 6370 tl’yi aşmayan davalar ve bu konularda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun’un uygulanmasına ilişkin ve uyuşmazlık miktarı 6370 tl’yi aşmayan davalar hakkında verilen nihai kararlara karşı yapılan itirazları (2576/7-2) başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi incelemek. itiraz süresi 30 gündür.
2) ilk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlara ilişkin itirazları başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi incelemek (2577/45-1-a). itiraz süresi 30 gündür.
3) valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlara ilişkin itirazları başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi incelemek (2577/45-1-b). itiraz süresi 30 gündür.
4) 3091 sayılı taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanunun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlara ilişkin itirazları başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi incelemek (2577/45-1-c). itiraz süresi 30 gündür.
5) 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ile 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlara ilişkin itirazları başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi incelemek (2577/45-1-d). itiraz süresi 30 gündür.
6) ilk inceleme sonucu adli ve askeri yargının görevli olduğuna kanaat getirilerek hakim tarafından verilen davanın reddi kararına, 2577. m. 14/3-c,d,e bentlerine göre tek hakim tarafından verilen davanın reddi kararına, idari merci tecavüzü sebebiyle tek hakim tarafından dilekçenin görevli idari merciine tevdii kararına karşı yapılan itirazları incelemek (2577/15-4). itiraz süresi 30 gündür. itiraz üzerine bölge idare mahkemesi evrak üzerinde inceleme yapar. bu inceleme sonucundan bölge idare mahkemesi, maddi olaylar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse ya da itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak işin esas hakkında yeniden karar verir. itirazlar, tek hakim tarafından ilk inceleme üzerine verilen kararlara ilişkin ise ve bölge idare mahkemesi itirazı haklı bulursa veya davaya görevsiz hakim tarafından bakıldığına kanaat getirirse kararı bozar ve dosyayı geri gönderir (2577/45-4). idare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez (2577/47). bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar kesindir. bu kararlar aleyhine temyiz yoluna başvurulamaz (2577/45-5).
7) yürütmenin durdurulması istemleri hakkında idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı yapılacak olan itirazları incelemek (2577/27-6). ilk derece mahkemelerince verilen kararların bozulması istemiyle yapılan müracaatların incelenmesi sırasında bölge idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verdikleri kararlara karşı en yakın bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. itiraz süresi 7 gündür. itiraz edilen merciiler dosyanın kendilerine gelişinden itibaren 7 gün içinde karar verirler. itiraz üzerine verilen karar kesindir.
8) bağlantı iddiaları ilk derece mahkemelerince kabul edilmediği takdirde yapılacak itirazları, bağlantı iddiası aynı yargı çevresindeki mahkemelerdeki davalara ilişkin olduğu takdirde incelemek ve karar vermek(2577/40-1). itiraz süresi 15 gündür. bölge idare mahkemesi bağlantılı dosyaları ivedilikle ve öncelikle inceler. bölge idare mahkemesi bağlantının bulunduğu yönünde karar verirse dosyaları kararda belirtmek suretiyle yetkili mahkemeye gönderir. ayrıca diğer mahkemeye de duyurulur. bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi kararı kesindir (2577/42-3).
9) aynı yargı çevresinde yer alan iki mahkeme tarafından verilmiş olan görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle doğan uyuşmazlığı çözümlemek (2577/43-1-b). görev ve yetki uyuşmazlıklarında verilen karar ilgili mahkemelere bildirilir ve taraflara tebliğ edilir. bu konuda verilen kararlar kesindir.
10) aynı yargı çevresinde olmak kaydıyla mahkemeler arasındaki uyuşmazlıklar sebebiyle mercii tayini için kendisine gönderilen dava dosyalarını incelemek ve karar vermek (2577/44-1-a). yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde dava dosyaları, tarafların veya mahkemelerin istemi üzerine merci tayini için uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çıkması halinde, o yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine gönderilir. bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır. bu konuda verilen karar kesindir.
11) il, merkez ilçe, ilçeler ile bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ile diğer kamu görevlileri, merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile 4483 sayılı kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri (4483 sayılı kanun’un 3. maddesinin e, f, g, h fıkraları hariç) hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin itirazları incelemek ve karara bağlamak. bu itirazlar öncelikle incelenir ve en geç 3 ay içerisinde karar bağlanır. verilen kararlar kesindir.
58)infaz koruma memuru görev ve yapacakları ?
infaz ve koruma memuru (gardiyan)


tanım
cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

görevler
-cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur, -cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar, -tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler, -koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder, -kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder, -tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar, -günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar, -cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar, -cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur, -ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur, -cezaevinin temizliğinden sorumludur.

kullanılan alet ve malzemeler
üniformalar, kapı anahtarları, dedektör, görev yerinde bulundurulamayan tabanca, gizli kameralar, kapalı devre tv. sistemleri.

mesleğin gerektirdiği özellikler
infaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin; -vücutça sağlam, atletik vücutlu, -insan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen) -fedakar kimseler olmaları gerekir.

çalışma ortamı ve koşulları
gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar, teknolojik gelişme bu mesleğin icrasını kolaylaştırmaktadır (kapalı devre tv sistemi gibi). gardiyanlar; cezaevi üst yöneticileriyle, tutuklularla ve hükümlülerle, halktan kişilerle, meslektaşlarıyla, savcılarla, hakimlerle, avukatlarla, askerlerle, iletişim içindedir. hükümlü ve tutuklular tarafından tehditler alabilir, fiili saldırıya uğrayabilirler. görev bitiminde bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. isyanlarda rehin olma, yaralanma ve ölüm olayları da olabilir.
59) takriri sukün kanunu nedir ?
takrir-i sükun kanunu (güncel türkçesi: huzurun sağlanması kanunu) 3 mart 1925'te tbmm'de kabul edildi. hükümete olağanüstü yetkiler veren takrir-i sükun kanunu ile kasım 1924 ortalarında "dinsel gericilik" tehlikesine karşı başbakan ismet inönü sıkıyönetim ilan edilmesini istedi. ancak meclis'te bu isteğini kabul ettiremeyince istifa etti ve yerine ılımlı kişiliğiyle tanınan fethi okyar) başbakanlığa getirildi. 1925 şubat ortalarında şeyh said isyanı patlak verince, doğu anadolu'da hemen sıkıyönetim ilân edildi. fethi bey düşürüldü ve yeni hükümeti 3 mart'ta ismet paşa kurdu. yeni hükümet ilk iş olarak takrir-i sükûn kanunu'nu meclis'ten geçirdi ve biri isyan bölgesinde, öteki "ankara" adını taşımakla birlikte yurdun geri kalan bölgelerinde çalışmak üzere iki de istiklal mahkemesi kurulmasını kararlaştırdı. diğer taraftan ordu birlikleri harekete geçirildi. yapılan plânlı askerî harekât ile, isyancılar dağıtılıp, elebaşıları yakalandı. suçlu oldukları hükümet tarafından iddia edilenler istiklâl mahkemelerinde yargılandılar. suçlu görülenler çeşitli cezalara çarptırıldılar. yapılan soruşturmada isyancıların bir kısmına terakkiperver cumhuriyet fırkası'na mensup oldukları itiraf ettirildi. bunun üzerine memleketteki tek muhalefet partisi de 3 haziran 1925'te hükümet kararı ile kapatılarak, cumhuriyet rejimine yönelen önemli bir tehlike ortadan kaldırılmış oldu sanılsa da aslında baştakilerin niyetinin cumhuriyet olmadığının işaretlerinden biri daha alınmış oldu.
3 maddeden oluşan takrir-i sükun kanunu'nun 1. maddesi şöyleydi:
irtica ve isyana ve memleketin nizam-ı içtimaisi (toplumsal düzen) ve huzur ve sükûnu ve emniyet ve asayişini ihlale bais (bozmaya yönelik) bilumum teşkilât ve tahrikat ve teşvikat ve neşriyatı ( örgütlenmeleri, kışkırtmaları, yüreklendirmeleri ve yayınları), hükümet reisi cumhurun tasdikiyle ve re'sen ve idareten man'e mezundur (kendi başına yasaklamaya yetkilidir). iş bu ef'al erbabını (bu eylemleri işleyenleri) hükümet istiklâl mahkemesi'ne tevdi edebilir.
60) suyun kaldırma kvvetini kim buldu?
arşimet suyun kaldırma kuvvetini hamamda tasın batmadıgını gorerek bulmustur.
61) ordular ilk hedefiniz akdenizdir sözü hangi savaşta söylendi?
başkomutanlık meydan savasında soylendı
30 ağustos zafer bayramı bu savasın kazanılması sonucu kutlanmaktadır .
62) 2006 nobel ödülünü kim almıştır ?
2006 nobel edebiyat ödülü yazar orhan pamuk'a verildi. böylece pamuk, nobel ödüllerinin en prestijlisi olan edebiyat ödülü'nü alan ilk türk oldu.
63) temyiz nedir?
temyiz edilen dosya yargıtay'a gelir..ceza dosyasıysa ilk önce yargıtay başsavcılığı ona bir esas vererek dosyayı incelemeye alır ve temyiz şartlarını yerinde görürse dosya yargıtayın ilgili dairesine gider. orada dosyayı ilgili tetkik hakimi inceler ve görüşünü heyete sunar heyet toplandığı zaman talep edildiyse duruşma yapar ( mürafaa ) ve kararını onama, bozma yada düzelterek onama şeklinde verir.

hukuk davalarında ise; süresinde masrafı yatırılır, dosya ilgili daireye gider, ilgili hakim inceler ve yine heyet talep edildiyse duruşma yapar ve ve kararını onama.
64)edebiyatımızda ilkler ?
ilk yerli tiyatro eseri:şinasi / şair evlenmesi /1859
ilk resmi türkçe gazete :takvim –i vakayi
ilk yarı gazete :ceride-i havadis
ilk özel gazete :tercüman-ı ahval / şinasi ile agah efendi
ilk siyasetname :kutadgu bilig
şiirde ilk defa türk kelimesini kullanan :mehmet emin yurdakul
mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : kutadgu bilig
ilk sözlüğümüz:divan-ı lügat-it türk
ilk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz:kutadgu bilig
türk adının geçtiği ilk türkçe metin :orhun abideleri
ilk alfabemiz:göktürk alfabesi
ilk türk destanı :alp er tunga destanı
dünyanın bilinen ilk destanı:sümerlerin gılgamış destanı
dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: genç kalemler
65)aşıyı kım bulmustur?
√tarihte aşı konusunda ilk uygulamanın m.ö. 590 yılında çin'de sung hanedanı döneminde çiçek hastalığından korunmak için ciltteki iltihaplı maddenin sağlıklı kişilerin burnunun içine verilmesi olduğu bilinmektedir
66) ilk matbaa yı ve uçağı kim bulmuştur?
1444 yılında almanla bir baskı makinesi yapmayı başardı.
67) valinin görevleri nedir?
valinin başlıca görevleri olarak şunları sayabiliriz:
-vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almıya yetkilidir.
-kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
-ilin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
-vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
-vali, cumhuriyet bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder
-vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
-ildeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
-ildeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.
68) anayasa mahkemesi kaç yaşındadır?
anayasa mahkemesi 48 yasındadı nisan ayında 49. yasına girecektir.
69) son halife kimdir?
son halife abdülmecid tir.
70) ilk anayasamız hakkında bilgi ?
türkiye'de ilk anayasa, 1876'da yürürlüğe giren osmanlı devleti'nin anayasasıdır. o tarihten osmanlı devleti’nin sona erişine kadar anayasaya kanun-i esasi deniyordu. 1876 tarihli kanun-i esasi, padişahın yetkilerini kısıtlamamıştı. yurttaşlara düşünce, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, bireylere dokunulmazlık hakları tanımıyordu. ıı. meşrutiyet'in ilanından sonra, 1909'da bu anayasada değişiklikler yapılarak padişahın yetkileri kısıtlandı. kişisel hak ve özgürlükler tanındı, basın üzerindeki sansür kaldırıldı. hükümet artık padişaha değil, meclise karşı sorumluydu.
71) cumhuriyet ne zaman kuruldu?
29 ekim 1923 te cumhuriyet kurulmuştur.
72)devlet harcamalarını kim düzenler
maliye bakanlığı düzenlemektedir.
73)son osmanlı padişahı kimdir?
otuzaltıncı osmanlı padişahı olan vahidettin aynı zamanda son osmanlı padişahıdır.
74) yasama,yargı ve yürütme yetkisi hangi organlara aittir ?
yasama türkiye büyük millet meclisi ne
yargı bağımsız mahkemeler ve yüksek yargı organları tarafından kullanılır.
yürütme cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan olusur.
75) misakı milli hakkında ne biliyorsunuz?
millî yemin ya da ulusal ant), türk kurtuluş savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. istanbul'da toplanan son osmanlı mebusan meclisi tarafından 28 ocak 1920'de oybirliği ile kabul edilmiş ve 17 şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır. bildiri, ı. dünya savaşı'nı sona erdirecek olan barış antlaşmasında türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını içerir.
76)erzurum kongresi ne zaman toplanmıstır?
amasya genelgesi'yle duyurulan ve 23 temmuz - 7 ağustos 1919 tarihleri arasında erzurum'da toplanan kurultaydır. kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili trabzon, erzurum, sivas, bitlis ve van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar kurtuluş mücadelesi'nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur.
77)sivas kongresinin önemi ve toplanma zamanı?
sivas kongresi, mustafa kemal'in amasya genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine ı. dünya savaşı'ndan sonra işgale uğrayan türk topraklarını kurtarmak ve türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin sivas'ta biraraya gelmesiyle, 4 eylül 1919 - 11 eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal kongredir.
sivas kongresi'nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen erzurum kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir türk devleti'nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle sivas kongresi'nin türkiye cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür.

78)amasaya genelgesin önemi ve toplanma zamanı?
ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız türkiye cumhuriyeti' nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle de amasya genelgesi' nin türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. 21-22 haziran 1919 gecesi yayımlanmıstir.
79) )ilk kadın pilot kimdir?
sabiha gökçen ilk kadın pilotumuzdur.
80) mustafa kemal 'e soyismini kim verdi?
atatürk" hitabını ilk kez dönemin türk dil kurumu bşk. bir konuşmasında kullanmış, m.kemal de çok beğenerek soyadı olarak almıştı.
81) dünyanın yüzölçümü kaç metrekaredir?
izdüşüm alanı (harita üzerinde) 783562 km²; gerçek alanı 814.578 km²
82) türkiye nin barajları hangi barajlardır?


4 eylül • adatepe • adıgüzel • afşar • ağcaşar • ağrı • akdeğirmen • akgedik • akhasan • akkaya • akköprü • akköy • akyar • alaca • alakır • alaçatı • alibey • almus • alpaslan-1 • alpu • altınapa • altınhisar • altınkaya • altınyazı • apa • armağan • arpaçay • aslantaş • asartepe • aşağı karaören • ataköy • atakum • atatürk • atasu • atikhisar • ayhanlar • ayrancı • ayvacık • ayvalı • babasultan • bademli • bahçelik • bakacak • balçova • başköy • batman • bayburt • bayındır • bayır • bayramdere • bayramiç • belkaya • belpınar • berdan • berke • beşkarış • beydağ • beyler • beylikova • bezirgan • birecik • boğazköy • borçka • bozkır • boztepe (malatya) • boztepe (tokat) • buldan • büyükçekmece • büyükorhan • cip • cindere • çakmak (edirne) • çakmak (samsun) • çaltıkoru • çamgazi • çamköy • çamlıdere • çamlıgöze • çat • çatak • çatalan • çatören • çavdarhisar • çavdır • çayboğazı • çaygören • çıldır • çınarcık • çine • çoğun • çokal • çorum • çubuk-1 • çubuk-2 • damsa • darıdere • darlık • deliçay • demirdöven • demirköprü • demirözü • demirtaş • derbent • derebucak • deriner • derinöz • devegeçidi • dicle • dilimli • dim • dodurga • doğancı • doyduk • dumluca • elmalı-2 • enne • erfelek • ermenek • erzincan • eğrekkaya • eşmekaya • gayt • gazibey • gebere • gelingüllü • gezende • germeçtepe • geyik • girlevik • girlevik ıı • gödet • gördes • gökçe • gökçeada • gökçekaya • gökpınar • göksu • gölbaşı • gölköy • gölmarmara • gölova • gönen • gülbahar • güldürcek • gülüç • gümüşler • günyurdu • gürsöğüt • güzelce • güzelhisar • hacıhıdır • hamzadere • hancağız • hasanağa • hasanlar • hasan uğurlu • hatap • havran • hınıs başköy • hirfanlı • ılısu • ışıklı • ibrala • ikizcetepeler • ikizdere • imranlı • ivriz • kadıköy • kalecik (elazığ) • kalecik (osmaniye) • kapıkaya • kapulukaya • karacala • karacaören ı • karacaören ıı • karacasu • karaçal • karaçomak • karadere • karaidemir • karakaya • karamanlı • karaova • kargı • karkamış • kartalkaya • kavakdere • kayaboğazı • kayacık • kayalıköy • kaymaz • keban • kemer • kesikköprü • kestel • kığı • kılavuzlu • kılıçkaya • kırklareli • kızılcapınar • kızıldamlar • kızılsu • kirazdere • kirazlıköprü • korkuteli • koçhisar • koçköprü • koruluk • kovalı • koyuntepe barajı • koyuntepe • kozan • kozlu • köprübaşı • köse • kralkızı • kulaksızlar • kunduzlar • kureyşler • kurtboğazı • kuzfındık • kuzgun • küçükler • kürtün • kültepe • madra • maksutlu • mamasın • manavgat • manyas • may • mehmetli • medik • menzelet • marmaris • morgedik • muratlı • mursal • mumcular • murtaza • musaözü • nergizlik • nilüfer • obruk • onaç-1 • onaç-2 • ondokuzmayıs • oymapınar • ömerli • örenler • özlüce • özen • palandöken • patnos • pazaryolu • polat • porsuk • saraydüzü • sarayözü • sarıbeyler • sarımehmet • sarımsaklı • sarıoğlan • sarıyar • sazlıdere • seferihisar • selevir • seve • sevişler • seyhan • seyitler • sıddıklı • sır • sille • sorgun • söğüt • suat uğurlu • sultanköy • sultansuyu • sücüllü • süloğlu • süreyyabey • sürgü • tahtaköprü • tahtalı • tatlarin • taşoluk • tayfur • tercan • terkos • topçam (aydın) • topçam (ordu) • tortum • torul • uluborlu • uluköy • umurbey • uzunçayır • uzunlu • ürkmez • vezirköprü • yahyasaray • yalvaç • yapıaltın • yapraklı • yarseli • yayladağı • yaylakavak • yazıcı • yedikır • yenice • yenihayat • yenidere • yeşilburç • yortanlı • yoncalı •

83) samanyolu nedir?
samanyolu, büyük bir grup galaksinin parçası olan bir galaksidir.
84) dünyaya en yakın 3 gezegen?
venüs,mars,merkür,jupiter en yakın olanlardır.
85) erovizyon bu sene nerde yapılacak ?
eurovision 2010 norveç te mayıs ayında yapılacak.
86) türkiye cumhuriyeti nitelikleri?
cumhuriyet’in temel nitelikleri
insanların,topluluk halinde yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturmuş oldukları siyasi ve hukuki kuruma;devlet adı verilmektedir.günümüzde dünyada pek çok devlet vardır.bu devletler çok farklı sistemlerle yönetilmektedirler. devletleri yönetme güç ve yetkisine egemenlik adı verilmektedir.dünyada var olan bu devletlerden bazıları tek bir kişi tarafından yönetilirler.yani egemenlik bir kişinin elindedir.bu kişiye,kral,imparator,şah,padişah,raca,emir veya diktatör denir.bu kişi,devleti kendi istekleri doğrultusunda dilediğince yönetir.bu tür yönetimlere monarşi adı verilir.suudi arabistan,ırak,kuveyt,suriye,malezya bu tür yönetimlere örnek olarak verilebilir. bazı ülkelerde ise yönetme gücü yani egemenlik,bir gruba veya zümreye aittir.bu grup veya zümre devleti yönetir.diğer insanların hiçbir hakkı yoktur.bu zümre bazen din adamları grubu,bazen bir parti,bazen de bir etnik grup ya da aile olabilir.bu tür yönetimlere oligarşi adı verilir.iran,sovyetler birliği,küba bu tür yönetimlere örnek olarak verilebilick her bakımdan gelişmiş bazı ülkelerde ise yönetme gücü yani egemenlik halka aittir.halk belli dönemlerde yapılan seçimlerle kendi yöneticilerini seçer.dönemin bitiminde tekrar seçim yapılır ve yöneticiler tekrar belirlenir.halk hiçbir ayrım gözetmeksizin hem yöneticilerini seçme hem de yönetici seçilme hakkına sahiptir.bu tür yönetimlere;demokrasi adı verilir.bu tür yönetimlere;türkiye,fransa,almanya,amerika birleşik devletleri,ingiltere gibi devletler örnek olarak gösterilebilir. bir devletin demokratik olabilmesi için devlet ve toplum yapısında yerleşmiş ve kurumlaşmış bazı nitelik lerin bulunması gerekir.bu niteliklerin olmadığı bir devlete demokratik devlet demek mümkün değildir.türkiye cumhuriyeti devleti;demokratik bir devlettir.demokratik devletlerin sahip olması gereken bütün niteliklere sahiptir.bu nitelikler sözde kalmamış anayasa ve yasalarımıza uygulanması zorunlu kurallar olarak girmiştir.anayasamızın 2nci maddesinde yer alan “cumhuriyet’in temel nitelikleri”,bu niteliklerdir. bu nitelikler;başlangıç ilkeleri,cumhuriyetçilik,atatürk milliyetçiliğine bağlılık, laiklik,insan haklarına saygılı devlet, demokratik devlet,hukuk devleti ve sosyal devlet’tir.1.başlangıç ilkeleri : anayasamızın giriş kısmında belirtilen ilkelerdir.
a. millet iradesi mutlak olarak üstündür:türkiye cumhuriyeti’nde egemenlik kayıtsız-şartsız türk milleti’ne aittir.yani devlet yönetme gücü millete aittir.hiçbir şekilde bu güç başkalarına devredilemez.
b. kuvvetler ayrımı:türkiye cumhuriyeti devleti’nde yasama yani kanun yapma yetkisi,türkiye büyük millet meclisi’ne,yürütme,yani devleti bilfiil yönetme yetkisi bakanlar kurulu’na (hükümet), yargı yetkisi ise millet adına karar vermeye ve adaleti sağlamaya yetkili olan bağımsız mahkemelere verilmiştir.
c. milli birlik ve beraberlik:iyi günde ve kötü günde millet olarak daima dayanışma içinde bulunmayı ve biribirimize daima destek olmayı ifade eder.
d. milli idealler:milletçe benimsediğimiz ve milletimizi daha huzurlu ve gelişmiş bir devlet ve toplum yapısında yaşatmak uğrunda milletçe sahip olduğumuz ortak hedefleri ifade eder.
2.cumhuriyetçilik :
cumhuriyet,egemenliğin yani devleti yönetme güç ve yetkisinin halka ait olduğu yönetim biçimidir.cumhuriyetçilik ise devlet yönetim modeli olarak cumhuriyet’i benimsemek,sevmek ve bir yaşam biçimi haline getirmektir.
cumhuriyet kavramı dünyada çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır.örneğin çin halk cumhuriyeti dendiğinde burada cumhuriyetten komünist bir yönetim tarzı anlaşılmaktadır.iran islam cumhuriyeti dendiğinde ise çağdışı,şeriatçı bir yönetim anlaşılmaktadır.oysa türkiye cumhuriyeti devleti’nde ve atatürkçü düşünce sistemi’nde cumhuriyet dendiğinde,millet egemenliğine dayalı,laik ve demokratik bir devlet sistemi anlaşılır.
ülkemizde vatandaşlara düşen görev, cumhuriyetçilik ilkesini benimsemek,seçimler aracılığı ile halkın yönetimde egemen olması anlayışını savunmak,halkın hukuk ilkelerinin geçerli olduğu demokratik ve laik bir ortamda yaşaması için çaba sarfetmek,türk milletinin mutlu,özgür ve çağdaş bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.
3.atatürk milliyetçiliği’ne bağlılık :
türkiye cumhuriyeti devleti’ni oluşturan türk halkı’na türk milleti denir.millet aynı toprak parçası üzerinde yaşayan,aynı dili konuşan,aynı kültürü paylaşan gelecekte de birlikte yaşamak istek ve azminde olan insan topluluğına denir.milliyetçilik ise,mensup olduğu milletle gurur duymak ve o milletin geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktır.kısacasa yanmasına gerek olmayan bir lambayı söndürmek,akmasına gerek olmayan bir musluğu kapamak,devletin ve milletin zararına olacak şeyleri yapmaktan kaçınmak milliyetçiliktir.
tarihten günümüze dünyada pek çok milliyetçilik uygulamaları yapılmıştır.bu uygulamalardan en zararlısı ırkçı milliyetçilik anlayışıdır.ırkçı milliyetçilik anlayışı,insanları mensup oldukları ırka göre değerlendirir.milliyetçiliğin ana çıkış noktası kişinin o ırka mensup olup olmadığıdır.ırkçı milliyetçilik anlayışı,diğer ırkları küçümser.kendi ırkını üstün görür.bu özelliğinden ötürü birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı ve bölücüdür.ırkçı milliyetçilik anlayışı tarih boyunca insanlara kan,gözyaşı ve yıkım getirmiştir.hitler dönemi almanyasında nazilerin yahudi ve çingenelere uyguladıkları soykırım veya 1990 yılından başlamak üzere sırpların balkanlarda boşnaklar başta olmak üzere ,hırvat,sloven ve arnavutlara karşı giriştikleri katliam ırkçı milliyetçilik anlayışının ulaştığı şonuçlara örnek oluşturmaktadır.
atatürkçü milliyetçilik anlayışı ise ırk temeli üzerine değil kültür temeli üzerine oturtulmuştur.kişinin ne olduğu değil kendini ne olarak hissettiği önemlidir.kendini türk olarak gören herkesi türk milleti’nin bir ferdi olarak kabul eder.ırkçı yaklaşımları reddeder.farklı kültürel özellik ve renkleri ortak hedeflere yönelterek çağdaş bir türk milleti oluşturmayı amaçlar.ülke sınırları içinde yaşayan farklı kültür gruplarına mensup insanların hepsini eşit haklara sahip vatandaşlar olarak görür.bu özelliğinden ötürü ayrıştırıcı ve bölücü değil kaynaştırıcı ve birleştirici özelliğe sahiptir.atatürk’ün milliyetçilik anlayışı;türk milletine,refah,huzur ve mutluluk getiren çağdaş dünyanın da benimsediği modern bir milliyetçilik anlayışıdır.
4. laiklik :
laiklik,devlet ve toplum yaşamını ilgilendiren hukuk kurallarının akla,bilime ve toplumun ihtiyaçlarına dayalı olmasıdır.yani devletin işine din kurallarının karışmamasıdır.kişilere inanç ve ibadet özgürlüğünün verilmesi ve bu inanç ve ibadet özgürlüğünün devlet tarafından güvenceye alınmasıdır.
türkiye’de laikliği düzenleyen anayasamızın 24 üncü maddesidir.24 üncü maddeye göre;türkiye’de herkes istediği dine inanmakta istediği ibadeti yapmakta serbesttir.hiç kimse inanç ve ibadetlerinden dolayı kınanamaz ve
suçlanamaz,inanç ve ibadete yönelik olumsuz müdahaleler kanunen yasaktır. bunu yapanlar kanun önünde suç işler ve yargılanarak cezalandırılır.hiç kimse demokratik sistemin bir gereği olarak kendisine tanınmış olan özgürlükleri kullanarak laik sistemi yıkmak ve yarine dinsel esaslara dayanan bir rejim kurmak için çalışamaz.yani özgürlükler başkalarının özgürlüklerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılamaz.
laik devletlerde devlet tamamen aklın ve bilimin rehberliği çerçevesinde yönetilir.bilimsel gerçekler dışında devlet yönetiminde hiçbir esas kabul edilmez.
kısacası,laik türkiye cumhuriyeti devleti’nde din vicdanlardaki yüce yerine kavuşturulmuş ve hiç kimsenin müdahale etmesine izin verilmeden yapılan bireysel bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir.devlet ise tamamen değişen dünya koşulları çerçevesinde akıl ve bilimin gerekleri doğrultusunda yönetilen bir kurum olarak kalmıştır.laiklik dinsizlik değil,dini bütün gerekleriyle samimi olarak uygulandığı,kimsenin insanların dinsel duygularını sömüremediği bir anlayıştır.
5. insan haklarına saygılı devlet :
“insan hakları”; insanın insan olarak doğmakla elde ettiği haklara insan hakları denir.yani insanlara doğuştan verilen, verilmesi gereken haklardır. temel insan haklarından bazıları şunlardır.
yaşama hakkı
sağlık hakkı
eğitim hakkı
mülk edinme hakkı
seyahat hakkı
haberleşme hakkı
kanun önünde kendini savunma hakkı
hak arama hakkı
seçme ve seçilme hakkı
özel yaşamın gizliliği hakkı
devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı...
insan hakları,insanların geliştirmiş oldukları en mükemmel yönetim biçimi olan demokratik devlet yapılarında uygulanan evrensel bir değerdir.insan hakları, insanları insan gibi yaşatmayı amaç edinir.
insan hakları,ikinci dünya savaşı sonrası tamamen kabul edilmiş ve kurumlaşmış bir kurallar bütünüdür.insan hakları,”birleşmiş milletler insan hakları evrensel bildirgesi”’nin kabul edilmesiyle evrensel ve çağdaş bir değer olarak yerini almıştır.daha sonra kabul edilen “avrupa konseyi insan hakları sözleşmesi” ile de çağdaş,demokratik ve modern devletlerin olmazsa olmaz kuralları ve ilkeleri arasına girmiştir.
bir devletin insan haklarını benimseyip benimsemediği , o devletin gelişmişlik düzeyini de belirler.bir devletin demokratik,çağdaş ve modern bir devlet olabilmesi için insan haklarını anayasal ve yasal bir hak olarak vatandaşlarına tanımış olması ve insan hakları ihlallerinin suç olarak kabul edilip cezalandırılmasını öngören yasal yaptırımları getirmiş olması gerekir.
türkiye cumhuriyeti devleti;insan haklarına saygılı bir devlettir.insan hakları,t.c anayasası’nını 12-74 üncü maddeleri arasında “temel haklar ve hürriyetler” ana başlığı altında vatandaşlarımıza anayasal bir hak olarak tanınmıştır.demokratik devletlerde hiçbir düzenleme ve uygulama anayasaya aykırı olamayacağına göre tüm hukuk sistemimiz de insan hakları çerçevesinde düzenlenmiştir.
6. demokratik devlet :
demokrasi insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş en mükemmel yönetim biçimidir.demokrasi; egemenliğin yani devleti yönetme güç ve yetkisinin kayıtsız şartsız millete ait olması,milletin belli periyodlarla yaptığı seçimlerde seçtiği temsilciler eliyle kendi kendini yönetmesidir.
demokrasilerde, egemenliğin kullanılması hiçbir surette kısıtlanamaz,bir kişiye,bir zümreye veya bir sınıfa bırakılamaz.hiç kimse veya hiçbir organ kaynağını anayasa ve yasalardan almayan bir yetki kullanamaz bir uygulama yapamaz.
demokrasilerde, seçme hakkı ve seçim hürriyeti , demokratik bir yönetimin vazgeçilmez şartlarıdır.vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak,seçme,seçilme,bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahiptir.
demokrasinin özü;düşünce özgürlüğüdür.demokrasilerde bireyler düşünme ve düşüncesini ifade özgürlüğüne sahiptir.
demokrasilerde herkesin eşit oy hakkı vardır.seçimler hakim kontrolünde yapılır.oylama gizli , oy sayımı ise açık yapılır.seçimlere katılan siyasi partiler yasalar çerçevesinde her türlü faaliyetlerde bulunur.siyasi partiler,tüzük,program ve uygulamalarıyla demokrasiye aykırı hareket edemez ve demokrasiyi yıkma amacını güdemez.bu şekilde faaliyetlerde bulunurlarsa anayasa mahkemesi kararıyla kapatılırlar.
7. hukuk devleti :
“hukuk”;toplumun düzen içinde yaşamasını sağlayan , devletin uygulamalarını nasıl yapacağını belirten ve devletin gücünü belirten kurallar bütünüdür.nerede devlet var ise orada hukuk kuralları vardır.hukuk kurallarının vatandaşlara karşı uygulama biçimi o devletin “hukuk devleti” olup olmadığını belirler.
“hukuk devleti” ; hukuk kurallarını tüm vatandaşlara eşit ve adil biçimde uygulayan ve her türlü uygulamasını hukuk kurallarına uygun olarak yapan devlet demektir.hukuk devletleri’nde vatandaşlar kanun önünde eşittir.cumhurbaşkanı ile tarlasında çalışan köylü arasında hiçbir fark yoktur.
hukuk devleti’nde hiç kimse kaynağını hukuk kurallarından almayan bir yetki kullanamaz.kaynağını hukuk kurallarından almayan bir yetki kullanan kişi kanunlar önünde suç işlemiş sayılır ve yargılanarak cezalandırılır.
hukukun üstünlüğü kavramı ile,herkesin hukuk kurallarına uyması hiç kimsenin kendini hukuk kurallarının üstünde görmemesi anlaşılır.hukuk devleti’nde kendisine bir haksızlık yapıldığını düşünen herkes mahkemelere başvurarak hakkını savunabilir ve hakkını alabilir.hukuk devleti’nde hiç kimsenin keyfi biçimde davranmaya hakkı yoktur.
hukuk devleti’nde,adaleti dağıtmakla görevli olan mahkemeler bağımsızdır.hiçbir kimse veya kurum mahkemeler üzerinde baskı kuramaz verecekleri kararları etkileyemez. mahkemeler yasaların kendilerine tanıdığı yetkiler çerçevesinde adaleti dağıtırlar.
hukuk devleti’nde, devlet dahi bir kişiye haksızlık yapsa devlet mahkemeye verilerek yapılan haksızlık mahkeme kararı ile giderilebilir.
kısacası hukuk devleti, adaletli devlettir.hukuk devleti olmayan bir devletin demokratik devlet olması mümkün değildir.
hukuk kurallarının eşit ve adil bir biçimde uygulanmayan devletler hukuk devleti olarak değil kanun devleti olarak uygularlar.bu devletlerde hukuk kuralları adaleti sağlamak için değil bir kişi veya zümrenin çıkarlarını korumak amacıyla kullanılırlar.dolayısıyla bu tür devletlerin yönetim biçimleri antidemokratik’tir.
8. sosyal devlet :
sosyal devlet; vatandaşların dil,din,mezhep,ırk,cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olduğu ve devletin ana görev olarak halka hizmet etmeyi benimsediği devlet anlayışıdır.sosyal devlet anlayışı,ancak demokratik devletlerde uygulanabilir.sosyal devlet; halkın devlet için değil devletin halk için varolması ve bütün eylem ve işlemlerinde halkın yararını gözetmesidir.
sosyal devlet’in ana görevi halkı her bakımdan çağdaş ve modern standartlarda yaşatmaktır.bu amaçla devlet,hiçbir ayrım gözetmeksizin vatandaşlarına hizmet eder.vatandaşlarını ekonomik ve sosyal olarak geliştirmeyi hedef alır.bu hizmetleri yaparken kar-zarar hesabı yapmaz.her türlü yatırımını halkın yararını gözeterek yapar.
sosyal devlet’in yapmakla yükümlü olduğu bazı görevler şunlardır;
ücretsiz eğitim-öğretim hizmeti
ihtiyacı olanlara ücretsiz sağlık hizmeti
ücretsiz kültür hizmeti
ücretsiz yol hizmeti
ücretsiz elektrik hizmeti
ücretsiz su hizmeti
ücretsiz telefon hizmeti
ücretsiz din hizmeti
ücretsiz radyo ve televizyon yayını sağlama hizmeti vs...
devlet, bu hizmetleri karşılıksız olarak yapar.örneğin,bir köyün yılda devlete ödediği verginin 100 lira olduğunu düşünelim.sosyal devlet anlayışında ödediği vergi kadar hizmet yapılmaz.devlet şehirde yaşayan insanları hangi standartta yaşıyorsa köyde yaşayan insanlarına da asgari düzeyde de olsa eşit standartları sağlamak zorundadır.bu amaçla devlet köye okul yapar,öğretmenlerin maaşlarını öder,sağlık ocağı yapar ve doktor,hemşire ve ebelerin maaşlarını öder,köye yol yapar.köye elektrik getirir.köye telefon hattı döşer.köyde içme suyu yoksa evlere kadar su götürür.köye sulama gölet ve kanaletlerini yapar.köylünün radyo ve televizyon yayınlarını izleyebilmesi için önlemler alır.köydeki imamın ve cami görevlilerinin maaşlarını öder.hasta olanlar ve kendilerini tedavi ettirecek imkanları olmayanlar muhtardan aldıkları bir belge ile devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi edilirler.köyde okul yoksa köyün çocukları en yakın okula servislerle götürülür ve servis ücretini devlet öder.
devletin bu köyden topladığı vergi 100 lira ancak devletin bu köye harcadığı para 3000 liradır.ancak devlet başta da belirttiğimiz gibi halka hizmet sözkonusu olduğunda kar-zarar hesabı yapmaz devletin görevi ücra köylere bile sosyal hizmeti götürmektir.
anayasamızın 2nci maddesinde yer alan “cumhuriyet’in nitelikleri” ,türkiye cumhuriyeti devleti’ni çağdaş,modern ve demokratik yapan niteliklerdir.ülkemizde insanca yaşayabilmemizin teminatıdır.milletimize tanınmış olan hakların ana dayanağıdır.ülkemizin sınırları çinde,bağımsız,eşit,çağdaş ve insan gibi yaşamak istiyorsak bu nitelikleri candan benimsemeli,yaşam biçimi haline getirmeli ve bu nitelikleri ortadan kaldırmaya çalışanlarla sonuna kadar müdahale etmeliyiz.
87) Atatürk kaç kardeşti?
Mustafa , makbule, ayrıca Naciye, Ömer ,Fatma küçük yasta olmuştur.
88) cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?
tarihteki 16 büyük türk imparatorluğunu simgeler. ortadaki güneş ise türkiye cumhuriyeti’nin sembolüdür.
88)adalet nedir ?
adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir. (alıntıdır..)
89)polanya nın başkenti neresi?
polonya'nın başkenti varşova dır.
90)varşova nın özelligi ?
polonya'nın başkenti ve yüzölçümü en büyük şehri.
91) uyuşmazlık mahkemesi’nin görevi nedir?
adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmektir.
92) hakimler ve savcılar yüksek kurulu’nun başkanı kimdir?
adalet bakanıdır.
93) hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerini kim seçer ve nasıl seçilir?
kurulun başkanı adalet bakanıdır. adalet bakanlığı müsteşarı kurul’un tabii üyesidir. kurulun 3 asıl ve 3 yedek üyesi yargıtay genel kurulu’nun, 2 asıl ve 2 yedek üyesi danıştay genel kurulu’nun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri 3’er aday içinden cumhurbaşkanınca 4 yıl için seçilir.
94) hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarına karşı nereye itiraz edilir?
kurul kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. başka hiçbir yere başvurulamaz.
95) sayıştay kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir mi?
hayır, başvurulamaz.
96) vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında danıştay ile sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda hangisinin kararı esas alınır?

danıştay’ın kararı esas alınır.
97) sayıştay’ın görevleri nelerdir?

• merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını tbmm adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak
• kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak
• mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması.
98) 10 yıl yasağı nedir?

• anayasa mahkemesi’nin işin esasına girerek verdiği ret kararının resmi gazete’de yayımlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.
• anayasa mahkemesi’nin kararları kesindir. iptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
• anayasa mahkemesi bir kanun veya khk’nin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
• iptal kararları geriye yürümez.
• gereken hallerde anayasa mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi 1 yıla kadar erteleyebilir.
99) somut norm denetimi nedir?
• bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya khk’nin hükümlerini anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, anayasa mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
• mahkeme, anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
• anayasa mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar. bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. ancak anayasa mahkemesi’nin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır
100) hangi yargı organı yüksek mahkeme niteliğinde değildir?
• hakimler ve savcılar yüksek kurulu
101) hangi düzenleyici işlemlere karşı anayasa mahkemesi’nde iptal davası açılabilir?

• kanun, khk ve tbmm içtüzüğü
102) hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
• yüksek askeri şura kararları
• cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
• sıkıyönetim komutanının kararları
• hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararları
• memura verilen uyarma ve kınama cezaları
103) anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp anayasa mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?

• aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi
• aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi
• aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması
• aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması
104) anayasa mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
• 1982 anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcut düzenlemeyi uygular.
yargı bilgi notları
• hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeler ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
• görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisi’nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
• hakimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar.
YARGI ORGANLARI
ANAYASA MAHKEMESİ:
• yargıtay’dan 2 asıl, 2 yedek
• danıştay’dan 2 asıl, 1 yedek
• askeri yargıtay’dan 1 asıl
• askeri yüksek idare mahkemesi’nden 1 asıl
• sayıştay’dan 1 asıl
• yök üyesi olmamak şartıyla yükseköğretim kurumları üyesi 1 asıl
• üst kademe yöneticileri, avukatlardan 3 asıl, 1 yedek olmak üzere 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşur.
anayasa mahkemesi, anayasa değişikliklerini;
• esas bakımından denetleyemez.
• şekil bakımından denetleyebilir.
• cumhurbaşkanı ve tbmm üye tam sayısının 1/5’i kanunun resmi gazete’de yayımlanmasından itibaren 10 gün içinde iptal davası açabilir.
not: anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetlenmesi, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır.
anayasa mahkemesi, kanunları;
• esas ve şekil bakımından denetleyebilir.
• cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları, tbmm üye tam sayısının 1/5’i kanunun resmi gazete’de yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir.
not: kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususu ile sınırlıdır.
anayasa mahkemesi, khk’leri;
• esas ve şekil bakımından denetleyebilir.
• cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları, tbmm üye tam sayısının 1/5’i kanunun resmi gazete’de yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir.

anayasa mahkemesi, tbmm iç tüzüğünü;
• esas ve şekil bakımından denetleyebilir.
• cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları, tbmm üye tam sayısının 1/5’i kanunun resmi gazete’de yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir.
önemli not: olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan khk’lerin şekil ve esas bakımından anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesi’ne iptal davası açılamaz.
yargıtay:
• birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından, hakimler ve savcılar yüksek kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.
• yargıtay birinci başkanı, birinci başkan vekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından yargıtay genel kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilir. süresi bitenler yeniden seçilebilir.
• yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve cumhuriyet başsavcı vekili, yargıtay genel kurulu’nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği 5’er aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilirler.
danıştay:
• danıştay üyelerinin ¾’ü birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından, ¼’ü ise nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
• danıştay başkanı, başsavcı, başkan vekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından danıştay genel kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilirler. süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
ASKERİ YARGITAY:
• askeri yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hakimler arasından askeri yargıtay genel kurulu’nun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği 3’er aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir.
• askeri yargıtay başkanı, başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları, askeri yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ:
• askeri yüksek idare mahkemesi’nin askeri hakim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askeri hakimler arasından her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden; hakim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, genelkurmay başkanlığı’nca her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir.
• askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla 4 yıldır.
• mahkemenin başkanı, başsavcı ve daire başkanları, hakim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ:
• uyuşmazlık mahkemesi, uyuşmazlık mahkemesi kanunu ile düzenlenmiştir. başkanlığını anayasa mahkemesi tarafından görevlendirilen bir üye yapar.
105) Hatay anavatana nasıl katılmıştır?
hatay'ın anavatana katılması (30 haziran 1939)

barış yolu ile kazanılan siyasi zaferlerimizden biri de hatay'ın anavatana katılmasıdır: ankara itilafnamesiyle fransızlara bırakılan bu bölge için bazı koşullar konmuştu. fakat fransızlar itilafnamedeki bu koşullara uymadılar. özellikle hatay'da türk kültürünü yok etmek için çalışıyorlardı. halbuki hatay'ın çoğunluğu türk'tü ve halkın milli hisleri uyanıktı. hatay'ın anavatana katılmasına çok önem veren atatürk, kırk asırlık türk yurdu yabancı elinde esir kalamaz sözünü muhakkak yerine getirmek istiyordu.

fransızlar san remo konferansı'nda suriye'nin bağımsız bir devlet olmasına karar vermişlerdi. bu sırada hatay meselesiyle ilgilenen türkiye de milletler cemiyetine başvurarak, hatay'a bağımsızlık verilmesini istedi. milletler cemiyeti, hatay'da türk çoğunluğunun bulunup bulunmadığını anlamak için plebisit yapılmasına karar verdi.

türk hükümeti bu koşulu kabul etmedi ve milletler cemiyeti ile ilgisini keserek, doğrudan doğruya fransızlarla görüşmelere başladı. o sırada atatürk, mersin'e gelerek askeri kıtaları teftiş etti. hatay'daki halk da fransızlara karşı direnmeğe başladı. nihayet fransa ile türkiye, hatay'da iki ordunun işbirliği yapması için bir anlaşma imza ettiler (3 temmuz 1938). iki gün sonra türk askerleri halkın sevinç ve göz yaşları arasında hatay'a girdiler. bu olay hasta olan atatürk'ü pek sevindirdi. yurdun her köşesinden aldığı tebrik telgraflarına: hatay milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından duyulan sevinç yerindedir cevabını verdi.

hatay'da türk çoğunluğuna dayanan bir cumhuriyet kuruldu. bu devletin bayrağı tıpkı türk bayrağı gibi, yalnız ay ve yıldızının içi kırmızıydı. bu durum uzun zaman devam etmedi. 23 haziran 1939'da fransızlarla ankara'da yapılan anlaşma ile hatay anavatana katıldı.

hatay türk devleti meclisi 29 haziran 1939'da hatay'ın anavatana katılmasını oy birliği ile kabul etti 30 haziran 1939'da hatay türkiye cumhuriyeti sınırları içine alındı.

barış ve dostluk yolu ile kazanılan bu zafer yalnız ve ancak büyük atatürk'ün eseridir.
106) hakim kimdir nasıl seçilir?
hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.

türkiye'de hâkimlik

adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi mezunları arasından adalet bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. idari yargı hakimleri ise, başta hukuk fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. yüksek mahkemeler olan yargıtay, danıştay ve anayasa mahkemesi'nin hakim üyeleri ise cumhurbaşkanı tarafından seçilerek atanmaktadır.
107) infaz koruma memuru nedir?
toplum içinde çeşitli sebeplerden dolayı çevresine uyum seğlayamayan yada insanlara zarar veren şahısların,işlemiş oldukları suça karşılık türk adalet sisteminin vermiş olduğu özgürlügü kısıtlama cezasının infazının gerçekleştigi ceza evlerinde görev yapan memurlara infaz ve koruma memuru denir.
108)türkiyedeki daglar hangileridir?
kuzey anadolu dağları; (isfendiyar dağları, canik dağları, rize dağları, mescid dağı, kop dağı, ılgaz dağı, köroğlu dağı, küre, ılgar dağı)
güney anadolu dağları; (toros dağları)
aladağlar
batı anadolu dağları; (madra, yunt, aydın, menteşe, türkmen, emir dağı, murat dağı, kaz dağları, uludağ, yıldız dağları, tekirdağ)
iç anadolu dağları; (elmadağ, akdağlar, tecer, erciyes, karacadağ)
doğu anadolu dağları; (munzur dağları, palandöken, bingöl dağları, allahüekber dağları, büyük ağrı ve küçük ağrı dağı, tendürek, süphan, nemrut)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder